Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Výjezdní schůze Rady města Kolína ve Štítarech

 Aktualizováno

63img_0673.jpg V pondělí 11. října zavítala Rada města Kolína na jednání a na setkání s občany do městské části Štítary.

Do třetice všeho dobrého – aneb strážník Městské policie Kolín Aleš Svoboda obhájil loňské a předloňské zlato na Mistrovství ČR v přetahování lanem

 

26ales_3.jpg Aleš, spolu se svými týmem, který tvoří rodinní příslušníci a přátelé, obhájil loňské vítězství a dosáhl opět zlaté medaile v přetahování lanem - sportu, který má tisíciletou tradici.

Hledají se svědci dopravní nehody - řidič nedal přednost a od nehody ujel

 

Dne 7. října 2021 v 16:05 hod. v Kolíně na okružní křižovatce ulic Žižkova a Masarykova došlo k dopravní nehodě.

Kolínští senioři oslavili svůj svátek

 Aktualizováno

41dny_senioru_2021_48.jpg Od neděle 3. 10. do úterý 5.10.2021 měli senioři možnost se zúčastnit bohatého programu uskutečněného v rámci Mezinárodního dne seniorů.

NEODKLÁDEJ TO! Jak bojovat proti domácímu násilí?

 Aktualizováno

57neodkladej_to_plakat.jpg V roce 2020 evidovala Policie ČR nejvíce incidentů se znaky domácího násilí za uplynulých 6 let. Ne každá oběť chce situaci řešit prostřednictvím represivní policie a mnohdy jí stačí pouze získat potřebné informace k tomu, aby ...

Dny architektury 2021

 Aktualizováno

2dny_architektury_ratbor_53.jpg První říjnový týden je po celé republice vždy ve znamení Dnů architektury. V Kolíně se letos bohužel žádná přednáška ani procházka nekonala, nejbližší možností byl výlet do Ratboře, kde o obou zámcích - novém i starém - ...

< 1 2 3 4 5 6 ... 80 >