Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Stavba roku středočeského kraje

 

94243922722_10217509031351379_3668920070782589664_n.jpg Velkým úspěchem pro Město Kolín byl včerejší večer a vyhlášení Stavby roku Středočeského kraje, které se uskutečnilo v galerii GASK v Kutné Hoře. Kolín se stal během vyhlašování nejúspěšnějším účastníkem soutěže.

95. ročník DROZDOVA LESNÍHO BĚHU / Pomoc pro Fíďu

 

Vytrvalci Kolín a Sokol Kolín atletika pořádají dne 10. října již 95. ročník Drozdova lesního běhu, tentokrát s charitativní pomocí pro Fíďu, patnáctiletého kluka s nemilosrdným osudem.

Uzavírka parkoviště v areálu zámku ve dnech 5. - 6. 10.

 Aktualizováno

20volby_karantena_18.jpg Aktuálně: Dovolujeme si upozornit, že ve dnech úterý 5.10. a středa 6.10.bude uzavřeno parkoviště v areálu kolínského zámku (pivovaru) v Sokolské ulici.

Městský rozhlas je již opět funkční

 

Vážení občané, rádi bychom vás informovali, že městský rozhlas je již plně funkční.

Odstávka pitné vody v Kolíně II dne 30. 9. 2021

 

32kolin_ii_30.9.2021.png Vážení občané, z důvodu opravy havárie vodovodního potrubí v městské části Kolín II bude dne 30. 9. 2021 od 8.00 do 18.00 hod. přerušena dodávka pitné vody v Kolíně II. Cisterny s pitnou vodou budou umístěny v ul. Na Magistrále ...

Rozhovor s mimem Benoit Turjmanem, hvězdou Gasparády

 Aktualizováno

17benoit_2_.jpg Gasparáda má za sebou jubilejní desátý ročník. Festival nonverbálního umění a pantomimy se ale Kolíně pořádá už od devadesátých let. V roce 1992 k jeho vzniku inspiroval radnici Klub královského města Kolína, později se z memoriálu ...

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 80 >