Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 22156/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 22.03.2017 06.04.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 21.03.2017 06.04.2017 SS výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 21.03.2017 06.04.2017 KU výběrové řízení na pracovní místo
MU/05660/2017/OF-MPP1 MÚ Lipník nad Bečvou - Veřejná vyhláška o vyložení hromadného předpisného ... 21.03.2017 27.04.2017 dokumenty jiných správních orgánů
RADA MĚSTA KOLÍNA - Záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější ... 21.03.2017 01.06.2017 KU výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OD 26626/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Plynárenská ... 21.03.2017 05.04.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 26244/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ... 21.03.2017 05.04.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva města Kolína - 27.03.2017 17.03.2017 28.03.2017 KU zastupitelstvo města
MUKOLIN/OD 25830/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 17.03.2017 03.04.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 23921/17-ska Územní plán Křečhoř – oznámení pořizovatele o konání opakovaného veřejného ... 17.03.2017 27.04.2017 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OD 22914/17-vol OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní ... 17.03.2017 04.04.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 24601/17-rie Záměr města Kolína vypůjčit sklepní prostor sklepní prostory na pozemku ... 16.03.2017 03.04.2017 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 24581/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 16.03.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 24810/17-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 16.03.2017 31.03.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
080 EX 1364/11-56 Ex. úřad Mladá Boleslav (Mgr. Slavata) - dražební vyhláška - rodinný dům ... 15.03.2017 27.04.2017 dražba domu - dražební vyhláška
141 EX 00545/14-385 Ex. úřad Tachov (Mgr. Pajer) - dražební vyhláška - parc. č. 2515/50 (ostatní ... 15.03.2017 28.04.2017 dražba
MUKOLIN/OZPZ 23171/17-hak Rozhodnutí – Stavební povolení stavby veřejnou vyhláškou – „Nová výstavba ... 15.03.2017 31.03.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 24561/17-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 15.03.2017 30.03.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 23250/17-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLAn - Peugeot, barva černá, RZ 1SY 2828 14.03.2017 15.05.2017 ORR autovraky
MUKOLIN/OD 23185/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Průmyslová zóna ... 14.03.2017 29.03.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 20661/17-hak Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou ... 14.03.2017 30.03.2017 OŽPZ vodní hospodářství
Usn. RM č. 3126/94/RM/2017 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 13.03.2017 12.06.2017 OSVZ městské granty
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 10.03.2017 03.04.2017 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 20770/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 10.03.2017 27.03.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 20026/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 10.03.2017 27.03.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 20015/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 10.03.2017 27.03.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 22214/17-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví části pozemků parc. č. ... 10.03.2017 27.03.2017 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 22491/17-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA - Fiat Marea barva zelená bez RZ, které je odstaveno ... 10.03.2017 10.05.2017 ORR autovraky
085 EX 9386/16-67 Usnesení o nařízení dražebního jednání - el. dražba Ex. úř. Praha 9 (JUDr. ... 10.03.2017 16.05.2017 dražba
MUKOLIN/OD 20739/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 10.03.2017 27.03.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 12457/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 10.03.2017 27.03.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 13540/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 10.03.2017 27.03.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 21961/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 09.03.2017 24.03.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 133412/16-hak Povolení prodloužení lhůty pro dokončení stavby „Splašková (tlaková) ... 09.03.2017 27.03.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 22227/17-sie Sdělení — doručení oznámení účastníku řízení neznámého pobytu - ... 09.03.2017 27.03.2017 ostatní
MUKOLIN/OD 2847/17-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. II/334 ... 08.03.2017 24.03.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Usn. č. 3125/94/RM/2017 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 08.03.2017 09.06.2017 OOKŘ ostatní
MUKOLIN/SU 133721/16-zak Zah. spol. Úz a SŘ - Město Kolín, IČ 00235440 - rekonstrukce ulice Okružní ... 08.03.2017 24.03.2017 územní a stavební řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 07.03.2017 03.04.2017 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OSBN 16824/17-krap DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - bytová jednotka č. 685/4 (1+1) v ul. U Borků, Kolín V 03.03.2017 07.04.2017 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 18685/17-ska Územní plán Tři Dvory – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a ... 03.03.2017 13.04.2017 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OSBN 19691/17-krap Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání 1354/102 v přízemí ... 02.03.2017 04.04.2017 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
030 EX 7627/12-155 Ex. úřad Brno-město (Mgr. Homola) - dažební vyhláška - zem. stavba na parc.č. ... 22.02.2017 18.04.2017 dražba
030 EX 7627/12-154 Ex. úřad Brno-město (Mgr. Homola) - dažební vyhláška - zem. stavba na parc.č. ... 22.02.2017 18.04.2017 dražba
Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové ... 17.02.2017 21.04.2017 výběrové řízení na pracovní místo
402/2016-D EURODRAŽBY.CZ - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. 900 v Kolíně V (podíl 1/2) 15.02.2017 04.04.2017 dražba domu - dražební vyhláška
PEC/591/2017 MÚ Pečky - veřejná vyhláška - Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného ... 10.02.2017 23.03.2017 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OSBN 6215/17-krap Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 25.01.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 3668/17-krap Z Á M Ě R pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 113, ul. ... 16.01.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Nařízení města Kolína č. 1/2016 určující úseky místních komunikací ... 04.01.2017 03.04.2017 OD právní předpisy města
133776/16 Změna ceny stočného na rok 2017, Kolín 29.12.2016 31.12.2017 ORR vodní hospodářství
16535/16-SSHR Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení - na prodej hmotných ... 29.12.2016 31.03.2017 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OSBN 125059/16 Sche Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 24.11.2016 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
OSBN 125066/16-sche Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 24.11.2016 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 99685/16-sche ZÁMĚR města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 12.09.2016 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů