Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/KU 71236/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - KLÍČE OD AUTOMOBILU 03.07.2020 20.07.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 70673/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 03.07.2020 20.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 70777/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 03.07.2020 20.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 69403/20-krap Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 01.07.2020 17.07.2020 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/KU 70387/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 01.07.2020 17.07.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 65604/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 01.07.2020 17.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 69175/20-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout pozemek parc. č. 334/5 v katastrálním území ... 30.06.2020 16.07.2020 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/KU 69425/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - RYBÁŘSKÁ TAŠKA + RYBÁŘSKÉ POTŘEBY 29.06.2020 15.07.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/SU 81409/19-nes Územní rozhodnutí - JON.CZ s.r.o., IČO 27918076 - výstavba metropolitní optické ... 29.06.2020 15.07.2020 územní a stavební řízení
Nabídka volného pracovního místa „sociální pracovník/ice“ oddělení ... 26.06.2020 27.07.2020 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OIÚP 68020/20-kra Územní plán Polní Voděrady – oznámení pořizovatele o konání druhého ... 26.06.2020 06.08.2020 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OD 68193/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 26.06.2020 13.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 66436/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 26.06.2020 13.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 68599/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 26.06.2020 13.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 25.06.2020 27.07.2020 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/SU 19798/20-zak Rozhodnutí o povolení výjimky - stavba nového rodinného domu, obec Kořenice; ... 25.06.2020 13.07.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 59971/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích V ... 24.06.2020 10.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 65487/20-dra ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout městský pozemek parc. č. 1645/2 v katastrálním ... 23.06.2020 09.07.2020 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/SU 66620/20-Hav Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí - rodinný dům pozemek ... 22.06.2020 08.07.2020 územní a stavební řízení
062311/2020/KUSK-3-DOP/Nech Krajský úřad Středočeského kraje - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU ... 19.06.2020 07.07.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 65188/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.06.2020 07.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 63485/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.06.2020 07.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 41015/20-noji Územní rozhodnutí - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - pokládka HDPE chrániček ... 19.06.2020 07.07.2020 územní a stavební řízení
EAS/SKO/042/2020 ÚZSVM - aukční vyhláška - hrobka HR.ST.HŘ/284 na centrálním hřbitově Kolín 19.06.2020 21.07.2020 dražba
MUKOLIN/OD 65626/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Konečné a ... 18.06.2020 07.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 65627/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Vinici v k. ... 18.06.2020 07.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 59070/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.06.2020 07.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 65597/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.06.2020 07.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 62251/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.06.2020 07.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 65006/20-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Míru, V Břízách, ... 18.06.2020 07.07.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Středočeský kraj, SOŠ a SOU stavební Kolín - záměr pronajmout nebytové ... 17.06.2020 17.07.2020 pronájem nebytových prostor (záměr)
Středočeský kraj, SOŠ a SOU stavební Kolín - záměr pronajmout nebytové ... 17.06.2020 17.07.2020 pronájem nebytových prostor (záměr)
Středočeský kraj, SOŠ a SOU stavební Kolín - záměr pronajmout nebytové ... 17.06.2020 17.07.2020 pronájem nebytových prostor (záměr)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 11.06.2020 07.07.2020 KU výběrové řízení na pracovní místo
Ministerstvo obrany ČR - Výběrové řízení na zajištění zájemců a vybrání ... 08.06.2020 09.07.2020 výběrové řízení - ostatní
usn.č.2401/64/RM/2020 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 08.06.2020 07.07.2020 OSVZ městské granty
MUKOLIN/OIÚP 53440/20-kra Územní plán Dobřichov – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a ... 22.05.2020 07.07.2020 pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OZPZ 40220/20-Ha Omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 01.05.2020 ... 30.04.2020 31.07.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 28035/20-Mu Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) – omezení užívání pitné ... 09.04.2020 16.07.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 5537/20-spi Blokové čištění 2020 27.01.2020 27.11.2020 OSMM ostatní
MUKOLIN/OSMM 123909/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 123948/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny vodného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů