Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 42974/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 28.04.2017 15.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
SVO/1055/2017 MÚ Svoboda nad Úpou - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí do ... 28.04.2017 01.06.2017 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 42060/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Smetanova (budova ... 28.04.2017 16.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 42045/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Smetanova v k.ú. ... 28.04.2017 16.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 42288/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Rorejcova a Duk. ... 28.04.2017 16.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 41937/17-zak Zah. ÚzŘ - ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 - Kolín, Hánín, elektrické ... 28.04.2017 15.05.2017 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 40634/17-Mu Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – Vodovodní ... 28.04.2017 15.05.2017 OŽPZ vodní hospodářství
2470024/17/2100-11460-200796 FÚ Praha 2 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného ... 28.04.2017 29.05.2017 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 38703/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice II/328 v ... 28.04.2017 15.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 32674/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/12550, ... 28.04.2017 15.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 30984/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Podskalí ... 28.04.2017 16.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
2410929/17/2111-70461-200816 FÚ Kolín - Oznámení o uložené písemnosti - Karel Kučera (Venezuela) 27.04.2017 15.05.2017 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/ORR 41480/17-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví spoluvlastnický podíl stavebních ... 27.04.2017 15.05.2017 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSBN 41881/17-krap Záměr města Kolína prodat bytovou jednotku č. 684/5 v ul. U Borků v Kolíně V 27.04.2017 15.05.2017 OSBN prodej bytů (záměr)
MUKOLIN/OD 41840/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Ant. Kaliny, části ... 27.04.2017 12.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 26.04.2017 26.05.2017 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 29461/17-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ... 26.04.2017 12.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 32629/17-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ... 26.04.2017 12.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 41143/17-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 26.04.2017 12.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 23618/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - přechodná úprava ... 24.04.2017 09.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUCB 26776/2017 Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení místa investičního referenta 24.04.2017 10.05.2017 výběrové řízení na pracovní místo
MUCB 26774/2017 Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru ... 24.04.2017 16.05.2017 výběrové řízení na pracovní místo
MUCB 26724/2017 Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta ... 24.04.2017 16.05.2017 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 39169/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - dočasný zákaz ... 24.04.2017 10.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 39157/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Pražská, ul. ... 24.04.2017 10.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 37978/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - přechodná úprava ... 24.04.2017 09.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 37053/17-hak Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí ... 24.04.2017 10.05.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 38373/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Míru a ul. Hrnčířská ... 21.04.2017 05.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 36089/17-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ... 21.04.2017 10.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 36072/17-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ... 21.04.2017 10.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 30099/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - přechodná úprava ... 20.04.2017 05.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 37636/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - přechodná úprava ... 20.04.2017 05.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 37529/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - přechodná úprava ... 19.04.2017 04.05.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 38007/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 19.04.2017 05.05.2017 KU ztráty a nálezy
SVS/2017/046103-S Nařízení Státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních ... 18.04.2017 04.05.2017 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/SU 133455/16-zak ÚzR a SP - Město Kolín, IČ 00235440 - rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi ... 18.04.2017 04.05.2017 územní a stavební řízení
MUKOLIN/KU 36676/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 13.04.2017 02.05.2017 KU ztráty a nálezy
Přílohy č. 1 a 2 k Nařízení města Kolína č. 6/2014 - Stanovení maximálních ... 13.04.2017 02.05.2017 OD právní předpisy města
MUKOLIN/OSBN 35918/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 13.04.2017 02.05.2017 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 35962/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 13.04.2017 02.05.2017 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 35967/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 13.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/KU 36658/17-har ZÁZNAM O NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 13.04.2017 02.05.2017 KU ztráty a nálezy
099 EX 380/14-78 Ex. úřad Praha 1 (JUDr. Luhan) - dražební vyhláška - garáž na st. p. č. ... 10.04.2017 30.05.2017 dražba
MMPr/037278/2017/OE Magistrát města Přerova - VV - zpřístupnění k nahlédkutí hromadného předpisného ... 07.04.2017 11.05.2017 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OSBN 31837/17-krap DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - bytová jednotka č. 681/5, ul. U Borků, Kolín V 07.04.2017 05.05.2017 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 32254/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31933/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31928/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
PROKONZULTA a.s. - dražební vyhláška - soubor věcí nmovitých na LV č. 6192 ... 04.04.2017 19.05.2017 dražba
MUKOLIN/ORR 30651/17-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA Renault, barva bílá, SPZ JII 55-47 31.03.2017 31.05.2017 ORR autovraky
MUKOLIN/OZPZ 24541/17-Gl Zveřejnění „Oznámení KÚ o řízení Aktualizace bezpečnostního programu ... 31.03.2017 02.05.2017 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/SU 30777/17-pes Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 31.03.2017 02.05.2017 ostatní
131 EX 5533/14-502 Ex. úřad Liberec (Mgr. Polanský) - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. ... 29.03.2017 02.05.2017 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 27195/17-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA - Renault, barva žlutá, RZ 2P2 9537, které je odstaveno ... 23.03.2017 23.05.2017 ORR autovraky
MUKOLIN/ORR 27006/17-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA - Škoda Forman, barva modrá, RZ 2H9 1734, které ... 23.03.2017 23.05.2017 ORR autovraky
RADA MĚSTA KOLÍNA - Záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější ... 21.03.2017 01.06.2017 KU výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OSBN 24581/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 16.03.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/ORR 23250/17-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLAn - Peugeot, barva černá, RZ 1SY 2828 14.03.2017 15.05.2017 ORR autovraky
Usn. RM č. 3126/94/RM/2017 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 13.03.2017 12.06.2017 OSVZ městské granty
MUKOLIN/ORR 22491/17-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA - Fiat Marea barva zelená bez RZ, které je odstaveno ... 10.03.2017 10.05.2017 ORR autovraky
085 EX 9386/16-67 Usnesení o nařízení dražebního jednání - el. dražba Ex. úř. Praha 9 (JUDr. ... 10.03.2017 16.05.2017 dražba
Usn. č. 3125/94/RM/2017 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 08.03.2017 09.06.2017 OOKŘ ostatní
MUKOLIN/OSBN 3668/17-krap Z Á M Ě R pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. p. 113, ul. ... 16.01.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
133776/16 Změna ceny stočného na rok 2017, Kolín 29.12.2016 31.12.2017 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/OSBN 99685/16-sche ZÁMĚR města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 12.09.2016 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů