Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OZPZ 88257/17-ben Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – prodloužení ... 18.08.2017 04.09.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 81505/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Vinici v k.ú. ... 18.08.2017 05.09.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 87436/17-ska Územní plán Nová Ves I – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a ... 18.08.2017 29.09.2017 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OD 79166/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 17.08.2017 01.09.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 85271/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 17.08.2017 01.09.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 88372/17-va ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA vypůjčit část pozemku parc. č. 1861/18 ostatní plocha ... 17.08.2017 04.09.2017 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 87725/17-Mu Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – Vodovodní ... 17.08.2017 04.09.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 88192/17-ben Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – prodloužení ... 17.08.2017 04.09.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 87189/17-Mu Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – Vodovodní ... 16.08.2017 01.09.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 87014/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Pod Vinicí v ... 16.08.2017 31.08.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 87768/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích, sdružené stezce ... 15.08.2017 30.08.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 87605/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rorejcova a Duk. ... 15.08.2017 30.08.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 82970/17-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 15.08.2017 30.08.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 11.08.2017 15.09.2017 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OZPZ 85565/17-Ha Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou o povolení ... 11.08.2017 28.08.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 85778/17-Ha Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou o povolení ... 11.08.2017 28.08.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 62492/17-Mu Vodoprávní povolení ke stavbě – Vodovodní řad – ul. Kouřimská, Kolín 11.08.2017 28.08.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 85937/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rimavské Soboty ... 10.08.2017 25.08.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 77490/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 10.08.2017 25.08.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 77482/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 10.08.2017 25.08.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 85292/17-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví části pozemků v k.ú. Kolín 10.08.2017 28.08.2017 ORR prodej domu (záměr)
MUKOLIN/ORR 85506/17-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout k zemědělským účelům pozemky nebo části ... 10.08.2017 28.08.2017 ORR pronájem pozemku (záměr)
Usn.č. 3731/110/RM/2017 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v oblasti sociální ... 09.08.2017 07.11.2017 OSVZ městské granty
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 09.08.2017 01.09.2017 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OZPZ 84840/17-Mu Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Kanalizační ... 09.08.2017 25.08.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 80766/17-zak Ozn. o zahájení ÚzŘ - ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 - Kolín, Na Skále ... 09.08.2017 25.08.2017 územní a stavební řízení
124/17-A EURODRAŽBY.CZ - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 399/4 v Kolíně III 08.08.2017 29.09.2017 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OZPZ 84116/17-Mu Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – Vodovodní ... 08.08.2017 24.08.2017 OŽPZ vodní hospodářství
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 07.08.2017 28.08.2017 výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 07.08.2017 21.08.2017 výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 07.08.2017 21.08.2017 výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 07.08.2017 28.08.2017 výběrové řízení na pracovní místo
085 EX 21/17-57 Ex. úřad Praha 9 (JUDr. Suchánek) - dražební vyhláška - podíl id 1/2 bytová ... 04.08.2017 19.09.2017 dražba bytu - dražební vyhláška
099 EX 7018/15-42 Ex. úřad Praha 1 (JUDr. Luhan) - dražební vyhláška - podíl id 1/2 bytová ... 04.08.2017 19.09.2017 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 83755/17-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA Opel Vectra, barva stříbrná bez RZ, v ul. Vužanova, ... 04.08.2017 04.10.2017 ORR autovraky
MUKOLIN/OZPZ 52566/17-Mu Vodoprávní povolení ke stavbě „Dešťová kanalizace – ul. Dlouhá, Velké ... 04.08.2017 21.08.2017 OŽPZ vodní hospodářství
137 Ex 11216/15-63 Ex.úřad Brno-venkov (JUDr. Kocián) - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. ... 28.07.2017 29.09.2017 dražba domu - dražební vyhláška
Město Poděbrady - MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení ... 27.07.2017 21.08.2017 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/ORR 77100/17-ska Územní plán Ratboř – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 21.07.2017 08.09.2017 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
203 Ex 24728/16-60 Ex. úřad Přerov (JUDr. Jícha) - dražební vyhláška - podíl 1/8 poz.p.č. ... 18.07.2017 07.09.2017 dražba
196 EX 2225/12-228 Ex. úřad Olomouc (Mgr. Valenta) - dražební vyhláška - poz. p.č. 1301/7 a ... 18.07.2017 07.09.2017 dražba
Radek Zahradník - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 1358/35 v Kolíně V 17.07.2017 31.08.2017 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 74268/17-ska V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Územní plán Kbel – oznámení pořizovatele ... 14.07.2017 01.09.2017 ORR pořizování územního plánu - obce
Středočeský kraj - SOŠ a SOU stavební Kolín - Záměr pronájmu nebytových ... 10.07.2017 01.09.2017 pronájem nebytových prostor (záměr)
Středočeský kraj - SOŠ a SOU stavební Kolín - Záměr pronájmu nebytových ... 10.07.2017 01.09.2017 pronájem nebytových prostor (záměr)
09167/17-SSHR Správa státních hmotných rezerv - vyhlašuje výběrové řízení na prodej ... 03.07.2017 31.10.2017 výběrové řízení - ostatní
050 EX 58.16-397 Ex. úřad Havlíčkův Brod (Mgr. Molák) - dražební vyhláška - parc.č.st. ... 21.06.2017 20.09.2017 dražba domu - dražební vyhláška
č. usn. 3541/104/RM/20217 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 16.06.2017 15.09.2017 OSVZ městské granty
121 EX 13081/10-63 Ex. úřad Plzeň-sever (JUDr. Flajšhansová) - dražební vyhláška - bytová ... 07.06.2017 31.08.2017 dražba bytu - dražební vyhláška
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - bytová jednotka č. 684/5, ul. U Borků v Kolíně V 07.06.2017 29.08.2017 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 54527/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 25.05.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 51010/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 50891/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 35967/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 13.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 32254/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31933/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31928/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 24581/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 16.03.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
133776/16 Změna ceny stočného na rok 2017, Kolín 29.12.2016 31.12.2017 ORR vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů