Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
Usn. RM č. 4822/136/RM/2018 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 23.04.2018 01.10.2018 OSVZ městské granty
SPU 182222/2018/Ro Státní pozemkový úřad Kutná Hora - nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Kolín 02.05.2018 04.06.2018 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/SU 98968/17-zak Zah. SŘ - Město Kolín, IČ 00235440 - stavba komunikace (trasa, šířka a niveleta ... 22.05.2018 07.06.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 45140/18-zak Přerušení řízení o nařízení odstranění stavby optického kabelu společnosti ... 17.05.2018 04.06.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 42491/18-Dur Oznámení zahájení řízení o spojeném řízení o vydání územního rozhodnutí ... 10.05.2018 28.05.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 41867/18-zak Oznámení zahájení stavebního řízení - stavební úpravy spojené s instalací ... 09.05.2018 25.05.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 41559/18-vanc Oznámení zahájení územního řízení - Sendražice, ulice Hlavní III etapa, ... 09.05.2018 25.05.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 122067/17-zak Dodatečné povolení stavby - WIC - NET s.r.o, IČO 28427157 - optické vedení ... 10.05.2018 28.05.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 119503/17-zak Dodatečné povolení stavby - JON.CZ s.r.o., IČO 27918076 - Kolín V, ulice Ovčárecká, ... 15.05.2018 31.05.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 41496/18-ben Oznámení o zahájení vodoprávního řízení (veřejnou vyhláškou) – „Vodovod ... 10.05.2018 28.05.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 39843/18-ben Povolení stavby – vodního díla „Vodovod Malá Vysoká, Červené Pečky“ 17.05.2018 04.06.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSKS 38171/18-herm Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – 55. ročník ... 17.05.2018 04.06.2018 OŠKS pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN/45095/18-krap Záměr města Kolína prodat bytovou jednotku č. 134/15 Karoliny Světlé 134, ... 16.05.2018 01.06.2018 OSBN prodej bytů (záměr)
MUKOLIN/OSBN 51010/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 47200/18-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 22.05.2018 07.06.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 44247/18-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 15.05.2018 31.05.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 44237/18-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 15.05.2018 31.05.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 32254/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31928/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
MUKOLIN/ORR 47760/18-chr Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 347, ... 23.05.2018 08.06.2018 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 43665/18-Mor Záměr města Kolína pronajmout část pozemku parc. č. st. 3985/1 o výměře ... 16.05.2018 01.06.2018 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 40088/18-kra Veřejná Vyhláška - Územní plán Kbel – oznámení pořizovatele o zahájení ... 04.05.2018 14.06.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 37390/18-kra Územní plán Nová Ves I – oznámení pořizovatele o konání opakovaného ... 27.04.2018 07.06.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 35139/18-kra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Územní plán Ratboř – oznámení pořizovatele o zahájení ... 20.04.2018 31.05.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 136810/17-kok Oznámení o úravě ceny vodného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 136796/17-kok Oznámení o úravě ceny stočného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 45419/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 17.05.2018 01.06.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 45418/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 17.05.2018 01.06.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 43941/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.05.2018 31.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 42580/18-car VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ... 10.05.2018 25.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 42575/18-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 10.05.2018 25.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 42096/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 09.05.2018 24.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 41598/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.05.2018 28.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 39776/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 15.05.2018 30.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 36471/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 09.05.2018 24.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 46237/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 18.05.2018 04.06.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 46225/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - LÉKY 18.05.2018 04.06.2018 KU ztráty a nálezy
KHSSC 14186/2018 Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 20.03.2018 13.06.2018 ostatní
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2448921/18/2100-11460-200796 FÚ pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí ... 27.04.2018 29.05.2018 dokumenty jiných správních orgánů
211 EX 1/18-47 Ex. úřad Pardubice (Mgr. Pelikán) - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. ... 21.05.2018 21.06.2018 dražba domu - dražební vyhláška
1800200 TRADE REALITY s.r.o. - aukční vyhláška - bytová jednotka č. 784/20 v ul. ... 21.05.2018 21.06.2018 dražba bytu - dražební vyhláška
16 E 1/2016-98 Okresní soud v Kolíně (JUDr. Horáčková) - dražební vyhláška - rodinný ... 21.05.2018 25.06.2018 dražba domu - dražební vyhláška
134 EX 10410/10-663 Ex. úřad Plzeň-město (Mgr. Ing. Jiří Prošek) - dražební vyhláška - parc. ... 10.05.2018 13.06.2018 dražba domu - dražební vyhláška
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
060481/2018/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí ... 18.05.2018 07.06.2018 dokumenty jiných správních orgánů
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Blokové čištění 2018 18.01.2018 10.12.2018 ORR ostatní
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
VODOS Kolín - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné ... 30.04.2018 01.06.2018 vodní hospodářství
VODOS Kolín - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné ... 30.04.2018 01.06.2018 vodní hospodářství
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 10.05.2018 31.05.2018 výběrové řízení na pracovní místo
Státní plavební správa - Návrh opatření obecné povahy 19/2018 - Zastavení ... 16.05.2018 01.06.2018 dokumenty jiných správních orgánů
I N F O R M A C E o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne ... 18.05.2018 29.05.2018 KU zastupitelstvo města
VODOS Kolín - Doplnění zveřejnění ze dne 27.4.2018 Porovnání všech položek ... 18.05.2018 19.06.2018 vodní hospodářství