Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
Usn. RM č. 4330/125/RM/2017 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 21.12.2017 21.03.2018 OOKŘ ostatní
SVS/2018/020516-G Informace Státní veterinární správy - Vysocepatogenní aviární influenza ... 19.02.2018 07.03.2018 OŽPZ ochrana přírody
SPU 033884/2018 SPÚ Kutná Hora - Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Kolín a Sendražice u Kolína 07.02.2018 09.03.2018 pronájem pozemku (záměr)
SKO/009/2018 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení na nemovitý majetek - pozemky v k.ú. Kolín 20.02.2018 21.03.2018 výběrové řízení - ostatní
SKO/007/2018 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení na nemovitý majetek - zděná hrobka ... 21.02.2018 21.03.2018 výběrové řízení - ostatní
MUKOLINKU 1462918-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 13.02.2018 01.03.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/SU 5866/18-pes Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou ... 19.01.2018 01.03.2018 městské granty
MUKOLIN/SU 16453/18-sla Zah. ÚzŘ - Obec Kbel, IČO 00665118 - tlaková kanalizace a ČOV 300 EO, vodovod, ... 20.02.2018 08.03.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 121406/17-Nov ÚzR - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Býchory, Výrovna, nové kNN 16.02.2018 05.03.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 83623/17-Mu Změna stavby před dokončením – prodloužení lhůty pro dokončení stavby ... 21.02.2018 09.03.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 15027/18-ben Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Vodovod ... 16.02.2018 05.03.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 13921/18-Ha Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Vodovodní ... 14.02.2018 02.03.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 134359/17-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 14.12.2017 02.04.2018 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/OSBN 51010/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 50891/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 32254/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31928/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 17194/18-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 21.02.2018 07.03.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 17187/18-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 21.02.2018 07.03.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 14786/18-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 14.02.2018 02.03.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 13601/18-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.134/14 v ul. Karoliny ... 13.02.2018 20.03.2018 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 13599/18-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.134/9 v ul. Karoliny ... 13.02.2018 20.03.2018 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 13597/18-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.134/8 v ul. Karoliny ... 13.02.2018 20.03.2018 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 13596/18-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.134/3 v ul. Karoliny ... 13.02.2018 20.03.2018 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 13595/18-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.1276/2 v ul. Brankovická, ... 13.02.2018 20.03.2018 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
MUKOLIN/ORR 7218/18-stur Výzva k odstranění odstaveného silničního vozidla 19.02.2018 20.04.2018 ORR autovraky
MUKOLIN/ORR 6964/18-fis Územní plán Polní Voděrady – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 26.01.2018 16.03.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 2388/18-ska Územní plán Červené Pečky – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu změny č. 1 12.01.2018 02.03.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 16927/18-kan ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 1605/1 v katastrálním ... 20.02.2018 07.03.2018 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 14542/18-ska Územní plán Veltruby – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 16.02.2018 29.03.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 136810/17-kok Oznámení o úravě ceny vodného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 136796/17-kok Oznámení o úravě ceny stočného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 10204/18-ska Územní plán Velim – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 02.02.2018 15.03.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OD 6857/18-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ... 16.02.2018 06.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 3744/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 14.02.2018 01.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 17876/18-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na účelových ... 23.02.2018 12.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 17068/18-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/12540 ... 22.02.2018 12.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 17047/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v k. ú. Kolín ... 21.02.2018 08.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 17005/18-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 21.02.2018 08.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 16779/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 21.02.2018 08.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 15515/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava doprav. značení na ... 23.02.2018 12.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 15513/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 16.02.2018 05.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 14906/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava doprav. značení na ... 14.02.2018 01.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 14407/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Sokolská v k.ú. ... 14.02.2018 01.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 14364/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 14.02.2018 01.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 13666/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rorejcova, Duk. ... 12.02.2018 27.02.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 13543/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 16.02.2018 05.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 13540/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 16.02.2018 05.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 134858/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava doprav. značení silnic ... 09.02.2018 26.02.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 13056/18-vol Zamítnutí žádosti o určení neexistence veřejně přístupné účelové komunikace ... 15.02.2018 05.03.2018 OD ostatní
MUKOLIN/OD 128427/17-vol OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy ... 16.02.2018 06.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 12525/18-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici ... 23.02.2018 13.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 10792/18-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici ... 23.02.2018 13.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 18094/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 23.02.2018 12.03.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 14637/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 13.02.2018 01.03.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 14635/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - RŮZNÉ DRUHY PRACOVNÍHO NÁŘADÍ 13.02.2018 01.03.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 14633/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - BATOH 13.02.2018 01.03.2018 KU ztráty a nálezy
MUCB 12012/2018 Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru ... 21.02.2018 22.03.2018 výběrové řízení na pracovní místo
MUCB 10228/2018 Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta ... 21.02.2018 22.03.2018 výběrové řízení na pracovní místo
MmP 5588/2018/18 Magistrát města Pardubic - veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost ... 15.02.2018 02.03.2018 dokumenty jiných správních orgánů
KRPC-180797-245/TČ-2016-020771 Policie ČR SKPV Strakonice - Vyhlášení popisu věci (vloupání do osobních ... 26.09.2017 26.03.2018 dokumenty jiných správních orgánů
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
179 EX 881/17-35 Ex. úřad Žďár nad Sázavou (Mgr. Ráček) - dražební vyhláška - pozemek ... 25.01.2018 08.03.2018 dražba domu - dražební vyhláška
16 E 8/2014-176 Okresní soud v Kolíně - dražební vyhláška - parc.č.st. 1609 s RD č.p. ... 07.11.2017 26.02.2018 dražba domu - dražební vyhláška
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Program na materiální podporu neškolských organizací zabývající se mimoškolní ... 04.12.2017 28.02.2018 OŠKS městské granty
Blokové čištění 2018 18.01.2018 10.12.2018 ORR ostatní
Rada města Kolína - Záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější ... 06.02.2018 22.03.2018 KU ostatní
PROKONZULTA a.s. - dražební vyhláška - nemovitosti na LV č. 6192 v k.ú. Kolín, ... 07.02.2018 16.03.2018 dražba
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství