Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
KRPS-244966-50/TČ-2019-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 27.09.2019 30.03.2020 dokumenty jiných správních orgánů
220 EX 6/17-170 Ex. úřad Praha 9 (Mgr. Suchánek) - dražební vyhláška - p.č.st. 4900/19 ... 10.01.2020 07.04.2020 dražba
112 EX 1459/13-101 Ex. úřad Děčín (Mgr. Pánek) - dražební vyhláška - RD č.p. 90, k.ú. Štítary ... 27.02.2020 16.03.2020 dražba
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
usn. RM č. 1782/46/RM/2019 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 19.12.2019 19.03.2020 OOKŘ městské granty
usn.č. 2037/52/RM/2020 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 21.02.2020 22.05.2020 OSVZ městské granty
MUKOLIN/OZPZ 113677/19-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 13.11.2019 31.03.2020 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
MUKOLIN/OSMM 5537/20-spi Blokové čištění 2020 27.01.2020 27.11.2020 OSMM ostatní
usn.č. 540/10/ZM/2020 Zřizovací listina příspěvkové organizace města Kolína - Základní škola ... 29.01.2020 02.03.2020 OŠKS ostatní
usn.č. 539/10/ZM/2020 Zřizovací listina příspěvkové organizace města Kolína - Základní škola ... 29.01.2020 02.03.2020 OŠKS ostatní
MUKOLIN/OD 18360/20-vol Vyrozumění o pokračování v řízení veřejnou vyhláškou na podkladě opatření ... 20.02.2020 09.03.2020 OD ostatní
KOTLIKOVA DOTACE 2020 24.02.2020 30.04.2020 OŽPZ ostatní
MUKOLIN/KU 22031/20-kus Výroční zpráva za rok 2019 27.02.2020 16.03.2020 KU ostatní
MUKOLIN/OD 7508/20-vol Společné povolení na stavbu „Týnec nad Labem, Komenského náměstí, oprava ... 18.02.2020 05.03.2020 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 7885/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na přeložce ... 13.02.2020 02.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 14048/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 13.02.2020 02.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 15872/20-car Přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Riegrova v k. ú. Kolín 13.02.2020 02.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 10728/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - přechodná úprava ... 14.02.2020 02.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 9540/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 14.02.2020 02.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 12451/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 17.02.2020 04.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 12393/20-noj Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - úprava dopravního značení ... 18.02.2020 05.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 18395/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Písečná, ul. ... 19.02.2020 06.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 17016/20-noj Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na místní komunikaci ul. ... 19.02.2020 06.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 9485/20-noj Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici III/3299, III/32910 ... 19.02.2020 06.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 18544/20-car Přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Brankovická v Kolíně V 24.02.2020 11.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 20608/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 25.02.2020 12.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 9095/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Mikoláše ... 25.02.2020 12.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 21826/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 27.02.2020 16.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 22802/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 28.02.2020 16.03.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 21669/20-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/10 v k.ú. Ovčáry u Kolína 27.02.2020 16.03.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSBN 9154/20 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 05.02.2020 04.03.2020 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/SU 19609/20-zak Oznámení o zahájení územního řízení - Obec Břežany I., IČO 00235270 ... 21.02.2020 09.03.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 19969/20-noji Zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Polepy ... 24.02.2020 11.03.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 19599/20-nes Oznámení o zahájení územního řízení - CETIN a.s., IČO 04084063 - podzemní ... 26.02.2020 13.03.2020 územní a stavební řízení
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 123948/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny vodného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 123909/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 125440/19-stan Společné povolení ke stavbě „Vodovod Hradišťko II“ 20.02.2020 09.03.2020 OŽPZ vodní hospodářství
17601/19-SSHR Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných ... 21.01.2020 16.04.2020 výběrové řízení - ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní funkce ... 28.02.2020 16.03.2020 výběrové řízení - ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 28.01.2020 02.03.2020 KU výběrové řízení na pracovní místo
usn.č. 1948/50/RM/2020 Město Kolín vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky ... 05.02.2020 05.03.2020 OŠKS výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 12.02.2020 02.03.2020 KU výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 14.02.2020 03.03.2020 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 20.02.2020 13.03.2020 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/KU 19815/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - KLÍČE OD AUTOMOBILU 20.02.2020 09.03.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 19821/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (Policie ČR) - TAŠKA PŘES RAMENO + ZAMĚŘOVACÍ ... 20.02.2020 09.03.2020 KU ztráty a nálezy