Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 18360/20-vol Vyrozumění o pokračování v řízení veřejnou vyhláškou na podkladě opatření ... 20.02.2020 09.03.2020 ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 20.02.2020 13.03.2020 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/KU 19821/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (Policie ČR) - TAŠKA PŘES RAMENO + ZAMĚŘOVACÍ ... 20.02.2020 09.03.2020 ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 19815/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - KLÍČE OD AUTOMOBILU 20.02.2020 09.03.2020 ztráty a nálezy
MUKOLIN/OZPZ 125440/19-stan Společné povolení ke stavbě „Vodovod Hradišťko II“ 20.02.2020 09.03.2020 vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 9485/20-noj Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici III/3299, III/32910 ... 19.02.2020 06.03.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 17016/20-noj Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na místní komunikaci ul. ... 19.02.2020 06.03.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 18395/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Písečná, ul. ... 19.02.2020 06.03.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 7508/20-vol Společné povolení na stavbu „Týnec nad Labem, Komenského náměstí, oprava ... 18.02.2020 05.03.2020 pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 12393/20-noj Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - úprava dopravního značení ... 18.02.2020 05.03.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 12451/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 17.02.2020 04.03.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 9540/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 14.02.2020 02.03.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 10728/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - přechodná úprava ... 14.02.2020 02.03.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 14.02.2020 03.03.2020 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 15872/20-car Přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci ul. Riegrova v k. ú. Kolín 13.02.2020 02.03.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 14048/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 13.02.2020 02.03.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 7885/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na přeložce ... 13.02.2020 02.03.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 12.02.2020 02.03.2020 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OSMM 13821/20-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví podíly stavebních pozemků ... 12.02.2020 28.02.2020 prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 14067/20-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout městský pozemek parc. č. st. 247/4 v katastrálním ... 12.02.2020 28.02.2020 pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 60796/19-Mu Vodoprávní povolení ke stavbě „Rekonstrukce kanalizační stoky JIII-CH v ... 11.02.2020 27.02.2020 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 11756/20-hak Vydání společného povolení vodního díla „Prodloužení vodovodního řadu ... 11.02.2020 27.02.2020 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 10796/20-hak Vydání společného povolení vodního díla „Splašková kanalizace – rozšíření ... 11.02.2020 27.02.2020 vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 13150/20-Dur Zahájení stavebního řízení - Město Kolín, IČO 00235440 - stavební úpravy ... 11.02.2020 27.02.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/KU 13872/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (České dráhy, a.s.) - mobilní telefony, peněžní ... 06.02.2020 24.02.2020 ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 13854/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - klíče od automobilu 06.02.2020 24.02.2020 ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 13298/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST 06.02.2020 24.02.2020 ztráty a nálezy
usn.č. 1948/50/RM/2020 Město Kolín vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky ... 05.02.2020 05.03.2020 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OSBN 9154/20 Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 05.02.2020 04.03.2020 pronájem nebytových prostor (záměr)
usn.č. 540/10/ZM/2020 Zřizovací listina příspěvkové organizace města Kolína - Základní škola ... 29.01.2020 02.03.2020 ostatní
usn.č. 539/10/ZM/2020 Zřizovací listina příspěvkové organizace města Kolína - Základní škola ... 29.01.2020 02.03.2020 ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 28.01.2020 02.03.2020 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/SU 8748/20-vys Program podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ... 28.01.2020 28.02.2020 ostatní
MUKOLIN/OSMM 5537/20-spi Blokové čištění 2020 27.01.2020 27.11.2020 ostatní
MUKOLIN/SU 6728/20-vys Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu „Podpora obnovy kulturních ... 24.01.2020 24.02.2020 ostatní
17601/19-SSHR Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných ... 21.01.2020 16.04.2020 výběrové řízení - ostatní
220 EX 6/17-170 Ex. úřad Praha 9 (Mgr. Suchánek) - dražební vyhláška - p.č.st. 4900/19 ... 10.01.2020 07.04.2020 dražba
MUKOLIN/OIÚP 1474/20-kra Územní plán Kořenice – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 10.01.2020 28.02.2020 pořizování územního plánu - obce
usn. RM č. 1782/46/RM/2019 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 19.12.2019 19.03.2020 městské granty
MUKOLIN/OSMM 123909/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 123948/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny vodného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 lesní hospodářství a myslivost
Město Kolín - PROGRAM NA MATERIÁLNÍ PODPORU NEŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ ZABÝVAJÍCÍCH ... 29.11.2019 28.02.2020 městské granty
MUKOLIN/OZPZ 113677/19-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 13.11.2019 31.03.2020 ochrana přírody
KRPS-244966-50/TČ-2019-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 27.09.2019 30.03.2020 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 lesní hospodářství a myslivost
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů