Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
KRPS-244966-50/TČ-2019-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 27.09.2019 30.03.2020 dokumenty jiných správních orgánů
EAS/SKO/001/2020 UZSVM - aukční vyhláška - 1/6 budovy bez č.p./č.e., rod. rekreace na p.č.st. ... 10.01.2020 31.01.2020 dražba
220 EX 6/17-170 Ex. úřad Praha 9 (Mgr. Suchánek) - dražební vyhláška - p.č.st. 4900/19 ... 10.01.2020 07.04.2020 dražba
17601/19-SSHR Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných ... 21.01.2020 16.04.2020 výběrové řízení - ostatní
zn. 51 A 29/2019 KRAJSKÝ SOUD V PRAZE - VYROZUMĚNÍ, VÝZVA A POUČENÍ OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA ŘÍZENÍ 24.01.2020 17.02.2020 dokumenty jiných správních orgánů
EAS/SKO/010/2020 ÚZSVM - aukční vyhláška - hrobka HR.ST.HŘ/284 na centrálním hřbitově Kolín 28.01.2020 14.02.2020 dražba
MUKOLIN/KU 10055/20-har ZÁZNAM O NÁLEZU (Arriva) - NOTEBOOK, MOBILNÍ TELEFONY, KABELKY, VAK SE SPORTOVNÍM ... 29.01.2020 14.02.2020 ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 3981/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 14.01.2020 30.01.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 3994/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (náhodný nálezce) - PENĚŽNÍ HOTOVOST 14.01.2020 30.01.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 4072/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (Policie ČR) - JÍZDNÍ KOLO 14.01.2020 30.01.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 6823/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (náhodný nálezce) - PENĚŽNÍ HOTOVOST 21.01.2020 06.02.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 6829/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (náhodný nálezce) - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST 21.01.2020 06.02.2020 KU ztráty a nálezy
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 28.01.2020 02.03.2020 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 2514/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 15.01.2020 31.01.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 3504/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 15.01.2020 31.01.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 126532/19-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici ... 16.01.2020 03.02.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 6038/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 21.01.2020 06.02.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 7560/20-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 24.01.2020 10.02.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 7550/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v k. ú. Kolín ... 24.01.2020 10.02.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 8072/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 29.01.2020 14.02.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 7998/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 29.01.2020 14.02.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OIÚP 1474/20-kra Územní plán Kořenice – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 10.01.2020 28.02.2020 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 903/20-kra Územní plán Pňov-Předhradí – oznámení pořizovatele o konání druhého ... 10.01.2020 20.02.2020 OIÚP pořizování územního plánu - obce
usn. RM č. 1782/46/RM/2019 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 19.12.2019 19.03.2020 OOKŘ městské granty
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
MUKOLIN/OSMM 123948/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny vodného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 123909/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 5537/20-spi Blokové čištění 2020 27.01.2020 27.11.2020 OSMM ostatní
Město Kolín - PROGRAM NA MATERIÁLNÍ PODPORU NEŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ ZABÝVAJÍCÍCH ... 29.11.2019 28.02.2020 OŠKS městské granty
usn.č. 540/10/ZM/2020 Zřizovací listina příspěvkové organizace města Kolína - Základní škola ... 29.01.2020 02.03.2020 OŠKS ostatní
usn.č. 539/10/ZM/2020 Zřizovací listina příspěvkové organizace města Kolína - Základní škola ... 29.01.2020 02.03.2020 OŠKS ostatní
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 113677/19-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 13.11.2019 31.03.2020 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 1541/20-stan Vydání společného povolení vodního díla „Vodovod Hradišťko II“ 14.01.2020 30.01.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 5426/20-Ch Zveřejnění dokumentace podle zák. č. 100/2001 Sb., k záměru: „Koncepční ... 16.01.2020 03.02.2020 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OZPZ/6444/20-Ch Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., ... 21.01.2020 10.02.2020 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OZPZ 58396/19-Mu Společné povolení ke stavbě – „Rekonstrukce kanalizace – ul. Lipanská, Kolín“ 22.01.2020 07.02.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 7705/20-Ch Zveřejnění oznámení podle zák. č. 100/2001 Sb. k záměru: Yusen Logistics ... 23.01.2020 10.02.2020 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OZPZ 6712/20-stan Vydání společného povolení vodního díla „Týnec nad Labem, Komenského ... 27.01.2020 12.02.2020 OŽPZ vodní hospodářství
usn.č. 528/10/ZM/2020 Obecně závazná vyhláška města Kolína číslo 2/2020 - Stanovení pravidel ... 29.01.2020 14.02.2020 OŽPZ právní předpisy města
usn.č. 529/10/ZM/2020 Obecně závazná vyhláška města Kolína číslo 3/2020 - 2) Zajištění udržování ... 29.01.2020 14.02.2020 OŽPZ právní předpisy města
MUKOLIN/SU 3101/20-zak Pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - JON.CZ s.r.o., IČO ... 14.01.2020 30.01.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 101522/19-Dur Stavební povolení - Stavební bytové družstvo Kolín, IČO 00035564 - stavební ... 15.01.2020 31.01.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 104125/19-Nov Společné povolení pro stavbu rodinného domu na poz.parc.č. 73/49 v katastrálním ... 21.01.2020 06.02.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 6728/20-vys Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu „Podpora obnovy kulturních ... 24.01.2020 24.02.2020 ostatní
MUKOLIN/SU 7049/20-Dur Zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení - Město Kolín, ... 27.01.2020 12.02.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 8851/20-Nov Opravné rozhodnutí - Společné povolení pro stavbu rodinného domu na poz.parc.č. ... 28.01.2020 13.02.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 8748/20-vys Program podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ... 28.01.2020 28.02.2020 ostatní