Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
086278/2018/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - R O Z H O D N U T Í o odejmutí oprávnění ... 01.11.2018 31.12.2018 OSVZ dokumenty jiných správních orgánů
MUS/3935/18/De MÚ Sadská - -veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného ... 05.12.2018 04.01.2019 dokumenty jiných správních orgánů
203 Ex 24728/16-110 Ex. úřad Přerov (JUDr. Jícha) - dažební vyhláška - podíl 1/8 na pozemcích ... 08.11.2018 10.01.2019 dražba
PROKONZULTA, a.s. - dražební vyhláška ze dne 22.11.2018 na věc movitou - prohlídka ... 26.11.2018 10.01.2019 dražba
Usn. 5585/152/RM/2018 PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A SPORTOVNÍCH ... 01.11.2018 31.01.2019 OŠKS městské granty
usn. č. 245/5/RM/2018 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 13.12.2018 15.03.2019 OOKŘ městské granty
MUKOLIN/OZPZ 102480/18-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 29.10.2018 01.04.2019 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
usn.č. 5617/153/RM/2018 PROGRAM NA MATERIÁLNÍ PODPORU NEŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE MIMOŠKOLNÍ ... 04.12.2018 04.03.2019 OŠKS ostatní
MUKOLIN/OD 109334/18-vol Stavební povolení na stavbu „„III/3287 Velký Osek“ 04.12.2018 20.12.2018 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 104796/18-vol Zahájení stavebního řízení na stavbu „Stavební úpravy komunikace v ulici ... 06.12.2018 27.12.2018 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 111252/18-vol Stavební povolení - rekonstrukce chodníku podél silnice III/32914, Ratenice 13.12.2018 31.12.2018 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 115370/18-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici K Vinici (za křižovatkou ... 05.12.2018 21.12.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 113632/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/125 (budoucí III/12557) ul. ... 07.12.2018 27.12.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 115858/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.12.2018 27.12.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 116381/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.12.2018 28.12.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 116369/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 12.12.2018 28.12.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 117753/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 12.12.2018 28.12.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 32254/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31928/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 51010/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 54174/18-rie Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.06.2018 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 114178/18-hub Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 04.12.2018 21.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 114150/18-hub Záměr města Kolína vypůjčit prostor sloužící k podnikání prostory na ... 12.12.2018 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 114142/18-hub Záměr města Kolína vypůjčit prostor sloužící k podnikání prostory na ... 12.12.2018 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 114139/18-hub Záměr města Kolína vypůjčit prostor sloužící k podnikání prostory na ... 12.12.2018 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/ORR 113287/18-stur ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 2515/13 v kat. území Kolín 03.12.2018 19.12.2018 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 116161/18-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část městského pozemku parc. č. 261/9 v ... 07.12.2018 27.12.2018 ORR pronájem pozemku (záměr)
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2018 19.10.2018 21.10.2019 FO rozpočet města
MUKOLIN/ORR 114287/18-vac ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA směnit pozemky parc. č. 326/31 o výměře 25 m2, 1142/45 ... 04.12.2018 21.12.2018 ORR směna pozemku (záměr)
MUKOLIN/SU 101095/18-zak Rozhodnutí o umístění stavby - nová vodovodní přípojka - č. p. 36 v Kořenicích 11.12.2018 27.12.2018 územní a stavební řízení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 136810/17-kok Oznámení o úravě ceny vodného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 136796/17-kok Oznámení o úravě ceny stočného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
VHS Kolín - NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU NA 2020-2021 a NÁVRH ROZPOČTU ROK 2019 03.12.2018 19.12.2018 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 95022/18-stan Povolení změny stavby před dokončením – „Kanalizace a ČOV Veletov“ 06.12.2018 27.12.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 112500/18-ben Stavební povolení (veřejnou vyhláškou) na stavbu „Kanalizační přivaděč ... 07.12.2018 27.12.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 116665/18-Mu Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou ... 12.12.2018 28.12.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 116926/18-ben Povolení změny stavby před jejím dokončením (veřejnou vyhláškou) na akci ... 12.12.2018 28.12.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSCP 117684/18-kraj O Z N Á M E N Í o potřebném počtu podpisů na peticích pro nové volby do ... 12.12.2018 10.01.2019 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 117631/18-kraj Oznámení o místě podávání kandidátních listin pro nové volby do Zastupitelstva ... 12.12.2018 10.01.2019 OSČP volby, referendum
Oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "mnažer ... 03.12.2018 19.12.2018 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 06.12.2018 21.12.2018 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 11.12.2018 03.01.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 19.10.2018 21.10.2019 FO zastupitelstvo města
MUKOLIN/KU 114851/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 03.12.2018 19.12.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 114854/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFONY 03.12.2018 19.12.2018 ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 118441/18-har ZÁZNAM O NÁLEZU předmětů nalezených v období - 30.6. 2016 až 2.11. 2017 ... 13.12.2018 31.12.2018 KU ztráty a nálezy