Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
Blokové čištění 2018 18.01.2018 10.12.2018 ORR ostatní
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
1755626/18/2100-11460-200796 FÚ pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí ... 11.04.2018 14.05.2018 ostatní
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
KHSSC 14186/2018 Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 20.03.2018 13.06.2018 ostatní
046852/2018/KUSK-DOP/Nech Krajský úřad Středočeského kraje - Stanovení přechodné úpravy provozu ... 17.04.2018 03.05.2018 pozemní kumunikace - úprava provozu
Usn. RM č. 4709/134/RM/2018 Město Kolín vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa Mateřské školy ... 20.03.2018 23.04.2018 OŠKS výběrové řízení na pracovní místo
Usn. RM č. 4708/134/RM/2018 Město Kolín vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské ... 20.03.2018 23.04.2018 OŠKS výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 03.04.2018 23.04.2018 výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 03.04.2018 23.04.2018 výběrové řízení na pracovní místo
SBS 09442/2018/OBÚ-02/5 Obvodní báňský úřad pro území Hl. města Prahy a kraje Středočeského ... 17.04.2018 18.05.2018 dokumenty jiných správních orgánů
SBS 0944/2018/OBÚ-02/2 Obvodní báňský úřad pro území Hl. města Prahy a kraje Středočeského ... 17.04.2018 03.05.2018 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 24502/18-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích ... 13.04.2018 02.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 136796/17-kok Oznámení o úravě ceny stočného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 136810/17-kok Oznámení o úravě ceny vodného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/KU 33905/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - 1 BALÍK MENUBOXŮ 10.04.2018 26.04.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 37012/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 19.04.2018 07.05.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 35127/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 20.04.2018 07.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 19280/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 20.04.2018 07.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 37027/18-zak Oznámení zahájení řízení pozemek pozemková parcela číslo 151, 260, 261, ... 20.04.2018 07.05.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 34611/18-voka Oznámení zahájení územního řízení - rekonstrukce silnice III/3275, stavební ... 19.04.2018 07.05.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
MUKOLIN/OZPZ 123381/17-Mu Povolení ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace – III. etapa Kolín, ulice Pod ... 05.04.2018 23.04.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 32016/18-zak Přerušení řízení o nařízení odstranění stavby - WIC - NET s.r.o, IČO ... 10.04.2018 26.04.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 17483/18-Mu Rozhodnutí (veřejnou vyhláškou) – Společné povolení ke stavbě „Revitalizace ... 19.04.2018 07.05.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 28883/18-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ZVEŘEJNĚNÉ NA ÚŘEDNÍ DESCE, ŽE NASTALY ... 28.03.2018 30.04.2018 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/OD 33358/18-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na místní komunikaci ... 11.04.2018 27.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 34121/18-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na místní komunikaci ... 12.04.2018 30.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 33472/18-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na na místních komunikacích ... 11.04.2018 27.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD16109/18-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na sinici č II/125, ... 20.04.2018 09.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 34453/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 13.04.2018 30.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 24687/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 06.04.2018 23.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 29583/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 12.04.2018 27.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 34763/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 13.04.2018 30.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 33911/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Školská v k.ú. Kolín 12.04.2018 27.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 30627/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Táboritská v Kolíně 06.04.2018 23.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 33065/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Žižkova v k.ú. Kolín 06.04.2018 23.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 33923/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 12.04.2018 27.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 30619/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 06.04.2018 23.04.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 22057/18-vol STAVEBNÍ POVOLENÍ „Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad a části ... 20.04.2018 09.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 22057/18-vol STAVEBNÍ POVOLENÍ „Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad a části ... 20.04.2018 09.05.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
UZSVM/SKO/3714/2018-SKOM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém ... 17.04.2018 17.05.2018 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/SU 8413/18-Nov ÚzR - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - kNN pro 6x RD v obci Dománovice 17.04.2018 03.05.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 11402/18-Dur ÚzR - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - podzemní vedení distribuční soustavy ... 17.04.2018 03.05.2018 územní a stavební řízení
SKO/023/2018 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitého ... 06.04.2018 03.05.2018 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/ORR 35139/18-kra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Územní plán Ratboř – oznámení pořizovatele o zahájení ... 20.04.2018 31.05.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
MUKOLIN/SU 34233/18-vanc Zah. ÚzŘ - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Polepy kVN, TS Eltraf, kNN ... 12.04.2018 30.04.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/ORR 34210/18-kar ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 2645/4 ... 13.04.2018 30.04.2018 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSKS 28257/18-herm Záměr města Kolína na bezplatné užívání veřejného prostranství pozemku ... 18.04.2018 04.05.2018 OŠKS ostatní
MUKOLIN/ORR 33060/18-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemky parc. č. 1049/19,1155/11, aj. v kat. území ... 19.04.2018 07.05.2018 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31928/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 50891/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 51010/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 32254/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 36379/18-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 17.04.2018 02.05.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Záměr města Kolína pronajmout prostory sloužící k podnikání pro nápojový ... 13.03.2018 02.05.2018 OD pronájem nebytových prostor (záměr)