Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
Blokové čištění 2018 18.01.2018 10.12.2018 ORR ostatní
MUKOLIN/SU 32348/18-zak Dodatečné povolení stavby - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - Kolín V, ulice ... 17.07.2018 02.08.2018 územní a stavební řízení
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
203 Ex 24728/16-94 Ex. úřad Přerov (JUDr. Jícha) - dražební vyhláška - podíl 1/8 parc.č. ... 19.06.2018 26.07.2018 dražba
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
Konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Kolín II., ... 20.06.2018 20.07.2018 OŠKS výběrové řízení na pracovní místo
KHSSC 31845/2018 Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v r. 2018 25.06.2018 24.08.2018 dokumenty jiných správních orgánů
MUCB 43087/2018 Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru ... 10.07.2018 31.07.2018 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OSBN 58401/18-krap Město Kolín - dražení vyhláška - pozemek parc. č. st. 873/1 zastavěná plocha ... 03.07.2018 28.08.2018 OSBN dražba domu - dražební vyhláška
Město Kolín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/ka ... 12.07.2018 14.08.2018 KU výběrové řízení na pracovní místo
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Státní plavební správa z důvodu údržby, v zájmu ... 12.07.2018 27.07.2018 ostatní
MUKOLIN/SU 64376/18-vanc Ozn. o zah. ÚzŘ - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - Kolín, Veltrubská ulice ... 17.07.2018 02.08.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 65783/18-Dur Ozn. o zah. ÚzŘ - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - ul. Pražská, Benešova, Kolín ... 18.07.2018 03.08.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSCP 52515/18-kraj Oznámení o místě podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 07.06.2018 01.08.2018 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 52589/18-kraj Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí 07.06.2018 01.08.2018 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/ORR 136796/17-kok Oznámení o úravě ceny stočného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 136810/17-kok Oznámení o úravě ceny vodného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/KU 64604/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 12.07.2018 27.07.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 64616/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 12.07.2018 27.07.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/SU 62670/18-pes Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - pozemek ... 12.07.2018 30.07.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 64723/18-ben Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Kanalizace ... 18.07.2018 03.08.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 64133/18-car OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 12.07.2018 27.07.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 62536/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 12.07.2018 27.07.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 57795/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 12.07.2018 27.07.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
Usn. RM č. 4822/136/RM/2018 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 23.04.2018 01.10.2018 OSVZ městské granty
Usn. RM 5161/143/RM/2018 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 27.06.2018 26.09.2018 OSVZ městské granty
MUKOLIN/OZPZ 64579/18-stan Prodloužení platnosti stavebního povolení stavby „Odkanalizování obcí Uhlířská ... 18.07.2018 03.08.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 27736/18-zak Rozhodnutí - společné povolení - Kolín V, ulice Horského; pozemky p. č. 642/9, ... 12.07.2018 30.07.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 61950/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 09.07.2018 23.07.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 65745/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 17.07.2018 01.08.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 61920/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 09.07.2018 23.07.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 65529/18-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 17.07.2018 01.08.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 65518/18-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ul. Jeronýmova, ul. ... 17.07.2018 01.08.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 61188/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rorejcova, ul. ... 04.07.2018 23.07.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Středočeský kraj - SOŠ a SOU stavební Kolín - Záměr pronájmu nebytových ... 29.06.2018 31.07.2018 pronájem nebytových prostor (záměr)
Středočeský kraj - SOŠ a SOU stavební Kolín - Záměr pronájmu nebytových ... 29.06.2018 31.07.2018 pronájem nebytových prostor (záměr)
Středočeský kraj - Střední škola obchodní Kolín IV, Havlíčkova 42 - záměr ... 09.07.2018 10.08.2018 pronájem nebytových prostor (záměr)
085 EX 4496/16-113 USNESENÍ o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba bjč. 624/4, ... 13.07.2018 18.09.2018 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/SU 31026/18-Dur ÚzR - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava komunikací a chodníků ulice Moravcova, ... 17.07.2018 02.08.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 52977/18-zak ÚzR - Město Kolín, IČO 00235440 - veřejné osvětlení Kolín V, ulice Písečná 18.07.2018 03.08.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 64136/18-car VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ... 12.07.2018 27.07.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
MUKOLIN/OD 62548/18-vol Vyrozumění o podaném odvolání - poz. p.č. 59/116 v k.ú. Třebovle 19.07.2018 06.08.2018 OD ostatní
MUKOLIN/SU 62185/18-Dur Vyrozumění o podaném odvolání ul. Prokopa Velikého, Kolín III na pozemku ... 10.07.2018 26.07.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSBN 54174/18-rie Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.06.2018 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 63518/18-rie Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 11.07.2018 26.07.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/ORR 65523/18-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. st. 3469/1 o výměře ... 17.07.2018 02.08.2018 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 64968/18-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout pozemek parc. č. 118 v katastrálním území ... 16.07.2018 31.07.2018 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 64898/18-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout id. ½ podílu pozemků parc. č. 817/2 a parc. ... 16.07.2018 31.07.2018 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31928/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 51010/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 32254/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/ORR 64990/18-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA vypůjčit část pozemku parc. č. 2158/2 v katastrálním ... 16.07.2018 31.07.2018 ORR pronájem pozemku (záměr)