NOVINKA v třídění odpadu v Kolíně. Od 1. ledna dávejte také plechovky do žlutých nádob s plastem | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

NOVINKA v třídění odpadu v Kolíně. Od 1. ledna dávejte také plechovky do žlutých nádob s plastem

Kovové obaly jsou bohužel často součástí směsného komunálního (zbytkového) odpadu. Přitom se jedná o snadno recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo! Na rozšíření sběrných míst o další kontejnery není ale leckde dostatečný prostor, proto jsme se rozhodli pro následující novinku. Svozová společnost AVE Kolín s.r.o., bude nově svážet kovové obaly společně s plasty. Rozšířený systém sběru komunálních odpadů začne od 01.01.2021.
18.12.2020 09:50
Počet zhlédnutí: 2433
PDF E-mail Print

Protože jsou plasty ze žlutých kontejnerů dále ručně dotřiďovány podle barev a materiálů na třídící lince v Čáslavi, je proto relativně snadné takto dotřiďovat také další druh odpadu, aniž by to způsobilo vážné komplikace. Kovy proto nově můžete třídit do žlutých kontejnerů.

Tato novinka je nejrozumnějším způsobem, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu a efektivně svézt i drobné kovy z domácností. Nedochází k dalšímu záboru veřejného prostranství, ani ke zvýšeným nákladům za dopravu.

A co bude kromě plastu a kartonových nápojů nově patřit do žlutých kontejnerů?

  • nápojové plechovky a konzervy
  • hliníkové obaly a alobal
  • hliníková víčka od mléčných produktů
  • kovové zátky, tuby, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady

Je velice důležité, aby kovové obaly, stejně jako obaly z plastů, neobsahovaly zbytky potravin, nebo jiného biologického materiálu. Jakékoli nadměrné znečištění způsobuje při konečném ručním třídění problémy a komplikuje samotnou recyklaci.

Do žlutých kontejnerů nepatří spreje, či jiné kovové tlakové lahve! Ty navíc mohou být nebezpečným odpadem. Nepatří tam ani tzv. těžké kovy, jako je např. olovo nebo rtuť.

V průběhu měsíce ledna 2021 budou všechny žluté kontejnery na plast doplněny novými samolepkami, kde bude uvedeno, že do těchto nádob patří i drobné kovy.

Žluté kontejnery nejsou určeny pro velké kusy kovů. Ty stále patří do výkupen kovů či na sběrné dvory. Při jejich vhození do kontejneru hrozí jeho poškození a také poškození svozové techniky při výsypech těchto nádob.

Více informací se dozvíte také na www.jaktridit.cz

Má to smysl. Třiďte odpad!

Gabriela Malá
Informace k odpadovému hospodářství

Obrázky

kov_plast

Přílohy

Žlutá nádoba - co patří (161,5 kB) Polep na kontejnerech (96,2 kB)