Umisťování velkoobjemových kontejnerů do ulic se ruší | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Umisťování velkoobjemových kontejnerů do ulic se ruší

Vzhledem k nabytí účinnosti nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., podle nějž platí povinnost dodržet při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, ruší město Kolín umisťování velkoobjemových kontejnerů do ulic města.
09.03.2021 07:37
Počet zhlédnutí: 848
PDF E-mail Print

Ty bohužel obsahovaly ve velké míře právě i zmíněné stavební a demoliční odpady. Velkoobjemový odpad (vyjma stavebního a demoličního odpadu) mohou občané Kolína odvézt do kteréhokoliv sběrného dvora v Kolíně.

Speciálně na stavební a demoliční odpad je ve sběrném dvoře v ulici Mnichovická k dispozici kontejner určený pouze pro tento typ odpadu. Od 01.04.2021 bude tato služba rozšířena o sběrný dvůr v ul. Jateční, kde bude taktéž přistaven kontejner speciálně určený pro stavební a demoliční odpad. Touto změnou dojde snáze k naplnění požadavků zákona a zefektivnění nakládání s odpady.

Gabriela Malá
Informace k odpadovému hospodářství

Obrázky

sberny_dvur