KOMISE TĚLOVÝCHOVY A SPORTU | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

KOMISE TĚLOVÝCHOVY A SPORTU


Informace

Komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína je poradním a iniciativním orgánem, vyjadřuje se k problematice .

Komise doporučuje Radě města Kolína návrhy na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu na akce pořádané sportovním klubem nebo tělovýchovnou jednotou, která má sídlo na území města Kolína a je registrována u komise tělovýchovy a sportu mezi sportovními kluby Kolína.

Žádosti jsou projednávány na základě schválených kritérií pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína. Více informací naleznete zde: http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/tiskopisy-materialy/.

Komise společně s Městem Kolín se podílí na vyhlášení ankety "Sportovec města Kolína" a na organizaci Kolínských sportovní dnů pro základní školy.

 


Kontakty


Akce

Fotky

RSS