KOMISE PRO MÍSTOPIS, CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACI MĚSTA | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

KOMISE PRO MÍSTOPIS, CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACI MĚSTA


Informace

Místopisná komise Rady města Kolína (dále jen „komise“) je poradním orgánem Rady města Kolína (dále RM), zřízeným podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Úkolem komise je v případě potřeby pojmenování veřejného prostranství, shromažďovat podklady k výběru názvů ulic, provádět potřebná šetření, projednávat návrhy názvů a předkládat návrh pojmenování nových ulic Radě města Kolína k projednání a k doporučení schválení Zastupitelstvem města Kolína.

Dalším úkolem komise je projednávání návrhů na zvýšení cestovního ruchu a propagace města.  Komise doporučuje RM účelné vynaložení příspěvku určeného pro propagaci města a cestovního ruchu. Doporučuje RM i další návrhy, které vzejdou z jednání komise.

Komise se schází ke svým jednáním dle potřeby.


Kontakty


Akce

Fotky

RSS