Územně analytické podklady | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Územně analytické podklady

PDF E-mail Print

Územně analytické podklady byly zpracovány v souladu s platným zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

 

III. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kolín 2014 naleznete v příloze.


Poslední úprava: 16.12.2014 09:09:26, Petra Kučerová

Přílohy

1_2110_text (3,7 MB) 2_2110_hod (9,0 MB) 3_2110_lim (10,6 MB) 4_2110_zam (2,1 MB) 5_2110_pro (2,4 MB) 6_2110_kart (626,4 kB)