Mgr. Michael Kašpar | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Mgr. Michael Kašpar


funkce:starosta
zastupitel města
předseda komise pro přidělování zakázek malého rozsahu
politická strana:Změna pro Kolín
kontakty: Karlovo náměstí 78
Kolín 1
280 02
2.09
+420 321 748 210
michael.kaspar@mukolin.cz

I. místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, a dále je mu svěřen výkon pravomocí starosty v samostatné působnosti na úseku:

- školství, kultury a sportu (odbor školství, kultury a sportu MěÚ, Městská hudba Františka Kmocha, městský společenský dům, městská knihovna, městská správa kin, městské divadlo, školská zařízení, předškolní zařízení, Základní umělecká škola),
- finanční odbor,
- odbor životního prostředí MěÚ,
- odbor dotací a veřejných zakázek MěÚ,
- koncept Smart City.

Připomínky, náměty a stížnosti adresované I. místostarostovi je možné vhazovat do kontaktní schránky umístěné vlevo za vchodem do radnice (schránka je označena jménem Mgr. Michael Kašpar) nebo prostřednictvím podatelny.

Osobní setkání po domluvě prostřednictvím kanceláře MěÚ na telefonu 321 748 201.