Zvukový záznam zastupitelstva | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvukový záznam zastupitelstva

ze dne 8.12.2014, Vybrat datum

+ play 2014-12-08 15:01:31 Bod: Zahájení
+ play 2014-12-08 15:03:18 Bod: 1. Zahájení
play 2014-12-08 15:03:18 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 15:04:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 15:05:00 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 15:07:59 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-12-08 15:08:33 Bod: 2. Diskuse – dotazy a připomínky občanů města
play 2014-12-08 15:08:33 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-12-08 15:08:50 Bod: 3. Návrh na sloučení příspěvkových organizací města Kolína poskytujících sociální služby v Kolíně, schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace města Kolína Městské sociální a zdravotní služby a převzetí veškerých práv, povinností a závazků nástupnickou organizací Městské sociální a zdravotní služby.
play 2014-12-08 15:08:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 15:09:03 Vedoucí odboru 1 Předložení
play 2014-12-08 15:09:48 Mgr. Ivan Černovský 1 Předložení
play 2014-12-08 15:10:24 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:10:40 Ing. V. Kmoch 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:11:11 Mgr. Ivan Černovský 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:11:24 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:11:26 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:12:01 Mgr. Ivan Černovský 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:12:46 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:13:11 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:13:26 Mgr. Ivan Černovský 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:14:29 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:14:56 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:14:59 Ing. J. Hora 2 Diskuse
play 2014-12-08 15:15:22 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:15:56 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:16:14 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 15:17:13 Bod: 4. Návrh na schválení prodeje rodinného domu s příslušenstvím č. p. 113 v Žiželicích včetně pozemku parc. č. st. 114 o výměře 205 m2 – formou dražby.
play 2014-12-08 15:17:13 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 15:17:22 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
play 2014-12-08 15:19:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:20:32 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:21:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 15:23:19 Bod: 5. Návrh na schválení prodeje bytové jednotky č. 2 v domě v ulici Kremličkova, č. p. 963, Kolín II, včetně podílů na společných částech budovy č. p. 961, 962, 963 a částech pozemků parc. č. st. 5714/1, 5715/1, 5716 – formou veřejné dražby.
play 2014-12-08 15:23:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 15:23:26 Mgr. T. Růžička 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:23:53 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
play 2014-12-08 15:24:57 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 15:25:54 Bod: 6. Návrh na vydání změny č. 3 územního plánu Kolín.
play 2014-12-08 15:25:54 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 15:26:04 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-12-08 15:30:08 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:30:22 M. Slavík 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:30:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:31:24 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:32:37 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:33:08 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:34:10 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:34:14 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2014-12-08 15:34:45 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:37:06 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:38:20 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:39:03 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:40:07 právní zástupce MÚ 1 Předložení
play 2014-12-08 15:42:38 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:42:39 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2014-12-08 15:42:59 právní zástupce MÚ 1 Předložení
play 2014-12-08 15:44:36 P. Král 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:46:12 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:47:48 Ing. M. Škorpík 3 Diskuse
play 2014-12-08 15:48:31 právní zástupce MÚ 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:50:05 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:50:07 Ing. M. Škorpík 4 Diskuse
play 2014-12-08 15:50:22 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:50:25 právní zástupce MÚ 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:51:54 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:51:57 J. Truska 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:52:34 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:53:10 J. Truska 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:53:51 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:54:11 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:54:33 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:56:09 J. Truska 1 Diskuse
play 2014-12-08 15:57:02 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:58:24 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2014-12-08 15:58:58 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 15:59:25 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2014-12-08 15:59:35 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:12:58 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:13:42 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:15:30 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:16:13 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:16:24 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2014-12-08 16:16:57 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:17:04 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:17:26 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:18:53 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:20:11 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:21:01 Bod: 7. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 2219/1 ostatní plocha o výměře 239 m2 v kat. území Štítary u Kolína z vlastnictví města Kolína.
play 2014-12-08 16:21:01 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:21:13 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-12-08 16:21:49 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:22:13 Bod: 8. Návrh na prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 2814/47 v k. ú. Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
play 2014-12-08 16:22:13 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:22:15 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-12-08 16:22:34 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:22:58 Bod: 9. Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na společných částech bytových domů.
play 2014-12-08 16:22:58 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:23:00 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-12-08 16:23:22 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:23:50 Bod: 10. Návrh na směnu pozemků v Kolíně V pod místními komunikacemi ve vlastnictví ZZN Polabí, a.s., za pozemky pod železniční vlečkou ve vlastnictví města Kolína.
play 2014-12-08 16:23:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:23:52 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-12-08 16:24:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:25:44 Bod: 11. Návrh na směnu pozemků v Kolíně VI pod místními komunikacemi ve vlastnictví fyzické osoby za pozemky v Kolíně-Šťáralka ve vlastnictví města Kolína.
play 2014-12-08 16:25:44 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:25:45 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-12-08 16:26:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:26:19 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:26:52 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:27:18 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:28:02 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:28:11 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:28:42 Bod: 12. Návrh na směnu částí pozemku parc. č. st. 2902/1 v ulici Brankovická v kat. území a obci Kolín mezi městem Kolín a jednotou Orel Kolín bez doplatku.
play 2014-12-08 16:28:42 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:28:44 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-12-08 16:29:25 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:29:36 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:30:01 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:30:11 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:30:44 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:30:56 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:31:19 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:31:45 Ing. Studnička 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:32:29 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:33:03 právní zástupce MÚ 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:34:21 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:34:27 Ing. J. Hora 2 Diskuse
play 2014-12-08 16:34:35 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:35:00 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:36:04 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:36:10 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:36:56 Bod: 13. Návrh na bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3029/1 v k. ú. Kolín z vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, do vlastnictví města Kolína.
play 2014-12-08 16:36:56 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:36:58 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-12-08 16:37:39 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:38:20 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:38:46 Bod: 14. Návrh na výkup části pozemku parc. č. 2989/57 v kat. území Kolín do vlastnictví města Kolína.
play 2014-12-08 16:38:46 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:38:48 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-12-08 16:39:09 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:39:42 Bod: 15. Návrh na schválení pravidel rozpočtového provizória na rok 2015.
play 2014-12-08 16:39:42 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:39:59 Ing. Villner 1 Předložení
play 2014-12-08 16:40:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:41:14 Bod: 16. Návrh na schválení V. rozpočtového opatření rozpočtu města Kolína na rok 2014.
play 2014-12-08 16:41:14 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:41:15 Ing. Villner 1 Předložení
play 2014-12-08 16:42:42 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:42:53 Ing. V. Kmoch 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:43:49 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:47:12 Bod: 17. Návrh na potvrzení usnesení č. 336/2013, č. 337/2013 a č. 338/2013, která byla přijata na XXI. zasedání Zastupitelstva města Kolín dne 18.11.2013.
play 2014-12-08 16:47:12 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:47:29 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:49:55 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 16:50:39 Bod: 18. Návrh na schválení Plánu rozvoje rodinné politiky města Kolína na období 2015 – 2018.
play 2014-12-08 16:50:39 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 16:50:47 Mgr. T. Růžička 0 Předložení
play 2014-12-08 16:52:46 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:53:07 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2014-12-08 16:58:39 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 16:59:40 Mgr. I. Mikšíková 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:01:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:01:22 Mgr. P. Havlíková 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:03:09 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:04:14 Ing. J. Hora 2 Diskuse
play 2014-12-08 17:07:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:08:23 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:10:08 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:10:33 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:12:13 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:12:23 Mgr. I. Černovský 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:15:13 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:15:32 Mgr. P. Havlíková 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:15:49 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:15:55 Ing. V. Kmoch 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:17:58 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:19:12 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 17:19:49 Bod: 19. Návrh na odvolání a zvolení osoby, která bude delegovanou osobou navržena na valné hromadě obchodní společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s., ke jmenování do funkce člena dozorčí rady, a na delegování zástupce města Kolína na jednání valné hromady této společnosti.
play 2014-12-08 17:19:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 17:20:15 Mgr. T. Růžička 0 Předložení
play 2014-12-08 17:22:14 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:25:41 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:26:06 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:26:43 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 17:27:19 Bod: 20. Návrh na delegování zástupce města Kolína na jednání valné hromady spol. AVE Kolín, s.r.o.
play 2014-12-08 17:27:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 17:27:24 Mgr. T. Růžička 0 Předložení
play 2014-12-08 17:28:07 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:29:46 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 17:30:04 Bod: 21. Návrh na delegování zástupce města Kolína na jednání valné hromady společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, s. r. o.
play 2014-12-08 17:30:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 17:31:03 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-12-08 17:31:24 Bod: 22. Návrh na schválení podání žádosti o bezúplatný převod budovy č. p. 50, ul. Kutnohorská, Kolín.
play 2014-12-08 17:31:24 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 17:32:22 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:32:44 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:34:24 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:35:06 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 17:36:12 Bod: 23. Návrh na schválení nabytí nemovité věci do majetku města.
play 2014-12-08 17:36:12 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 17:36:16 Mgr. M. Kašpar 0 Předložení
play 2014-12-08 17:37:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:38:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 17:38:40 Bod: 11. Návrh na směnu pozemků v Kolíně VI pod místními komunikacemi ve vlastnictví fyzické osoby za pozemky v Kolíně-Šťáralka ve vlastnictví města Kolína.
play 2014-12-08 17:38:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 17:38:54 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-12-08 17:39:51 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:40:46 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 17:41:26 Bod: 24. Diskuse – dotazy a připomínky členů ZM
play 2014-12-08 17:41:26 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 17:41:37 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:42:53 Vedoucí odboru 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:43:55 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:44:10 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:44:45 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:44:57 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:45:26 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:45:39 Vedoucí odboru 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:46:08 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:46:43 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:47:14 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:47:47 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:48:01 Ing. J. Hora 2 Diskuse
play 2014-12-08 17:54:33 P. Král 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:54:47 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2014-12-08 17:55:46 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 17:58:58 Ing. J. Hora 3 Diskuse
play 2014-12-08 18:00:25 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 18:01:17 Ing. J. Hora 2 Diskuse
play 2014-12-08 18:01:39 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 18:01:47 Mgr. I. Mikšíková 1 Diskuse
play 2014-12-08 18:02:48 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 18:02:54 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-12-08 18:03:21 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-12-08 18:04:06 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2014-12-08 18:04:42 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2014-12-08 18:04:48 Ing. J. Hora 3 Diskuse
play 2014-12-08 18:05:36 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 18:08:03 Ing. J. Hora 4 Diskuse
play 2014-12-08 18:08:53 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-12-08 18:10:04 Mgr. T. Růžička 2 Diskuse
play 2014-12-08 18:11:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-12-08 18:12:23 Bod: 25. Zpráva návrhové komise
play 2014-12-08 18:12:23 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-12-08 18:12:27 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-12-08 18:14:13 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse