Zvukový záznam zastupitelstva | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvukový záznam zastupitelstva

ze dne 10.11.2014, Vybrat datum

+ play 2014-11-10 15:00:43 Bod: Zahájení
+ play 2014-11-10 15:02:33 Bod: 1. Zahájení dosavadním starostou města Kolína
play 2014-11-10 15:02:35 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 15:03:08 Martin Němec 1 Diskuse
play 2014-11-10 15:07:04 Martin Němec 1 Diskuse
play 2014-11-10 15:07:05 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 15:07:55 Bod: 1a. Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Kolína
play 2014-11-10 15:07:56 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 15:09:17 Bod: 2. Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva města Kolína
play 2014-11-10 15:09:18 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 15:11:18 Složení slibu 1 Diskuse
play 2014-11-10 15:22:06 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-11-10 15:23:51 Bod: 3. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a skrutátorů
play 2014-11-10 15:23:51 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 15:25:07 Bod: 4. Schválení programu zasedání
play 2014-11-10 15:25:09 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 15:27:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 15:28:13 Bod: 5. Schválení volebního řádu
play 2014-11-10 15:28:14 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 15:29:45 Bod: 6. Volba návrhové komise
play 2014-11-10 15:29:46 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 15:30:58 Bod: 7. Volba volební komise
play 2014-11-10 15:30:59 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 15:33:52 Bod: 8. Volba starosty a místostarosty/ů města Kolína
play 2014-11-10 15:33:54 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 15:34:10 Bod: 8a. určení počtu místostarostů
play 2014-11-10 15:34:11 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 15:35:39 Bod: 8b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákon o obcích)
play 2014-11-10 15:35:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 15:37:51 Bod: 8c. určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů
play 2014-11-10 15:37:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 15:38:14 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 15:39:37 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-11-10 15:40:22 Bod: 8d. navrhování kandidátů na funkci starosty města a volba starosty
play 2014-11-10 15:40:22 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 15:40:40 P. Král 1 Diskuse
play 2014-11-10 15:41:08 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 15:41:42 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 15:42:01 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 15:56:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:00:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-11-10 16:03:46 Bod: 8e. navrhování kandidátů na funkci místostarosty/ů a volba místostarosty/ů
play 2014-11-10 16:03:47 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 16:04:57 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:05:18 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:05:23 Mgr. M. Kašpar 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:05:31 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:06:01 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:06:10 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:17:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:18:16 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:19:02 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:19:03 Mgr. M. Kašpar 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:19:48 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:20:45 MUDr. V. Navrátil 1 Diskuse
play 2014-11-10 16:21:07 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:21:50 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:21:57 Mgr. T. Růžička 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:22:10 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:30:57 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:33:21 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:34:11 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:34:12 Mgr. T. Růžička 0 Diskuse
play 2014-11-10 16:35:06 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-11-10 16:36:07 Bod: 8f. určení místostarosty k zastupování starosty v případech vymezených § 104 odst. 1 zákona o obcích
play 2014-11-10 16:36:08 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 16:38:27 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 16:39:26 Bod: 9. Volba dalších členů rady města
+ play 2014-11-10 16:39:37 Bod: 9a. určení počtu členů
play 2014-11-10 16:39:38 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 16:41:35 Bod: 9b. určení způsobu volby
play 2014-11-10 16:41:37 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 16:42:10 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-11-10 16:43:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-11-10 17:05:12 Bod: 9c. volba dalších členů
play 2014-11-10 17:05:13 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 17:05:35 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:06:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:07:07 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:07:07 P. Král 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:07:26 M. Najbrt 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:07:33 M. Slavík 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:07:41 Bc. L. Zima 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:07:50 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:07:56 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-11-10 17:09:18 Bod: 10. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
play 2014-11-10 17:09:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 17:10:41 Bod: 10a. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
play 2014-11-10 17:10:42 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 17:12:05 Bod: 10b. volba předsedy finančního výboru
play 2014-11-10 17:12:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 17:13:25 Bod: 10c. volba předsedy kontrolního výboru
play 2014-11-10 17:13:26 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 17:13:51 Ing. M. Škorpík 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:13:57 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-11-10 17:14:51 Bod: 10d. volba členů finančního výboru
play 2014-11-10 17:14:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 17:16:27 Bod: 10e. volba členů kontrolního výboru
play 2014-11-10 17:16:29 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 17:17:58 Bod: 11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města (§ 72 zákona o obcích)
play 2014-11-10 17:17:59 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 17:20:26 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 17:21:21 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 17:22:20 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 17:23:01 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-11-10 17:23:54 Bod: 12. Návrh na pověření členů Zastupitelstva města Kolína k příjmání projevu vůle snoubenců vstoupit do manželství a určení místa konání slavnostních obřadů k uzavírání manželství
play 2014-11-10 17:23:55 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 17:24:16 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2014-11-10 17:25:07 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:26:16 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:27:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-11-10 17:28:39 Bod: 13. Zpráva návrhové komise
play 2014-11-10 17:28:39 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-11-10 17:28:55 Ing. V. Kmoch 0 Diskuse
play 2014-11-10 17:34:14 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-11-10 17:34:27 Bod: 14. Diskuse a závěr zasedání
play 2014-11-10 17:34:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení