Zvukový záznam zastupitelstva | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvukový záznam zastupitelstva

ze dne 19.5.2014, Vybrat datum

+ play 2014-05-19 15:03:38 Bod: Zahájení
+ play 2014-05-19 15:04:56 Bod: 1. Zahájení
play 2014-05-19 15:04:56 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:05:46 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:06:18 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:07:16 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:09:49 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:10:10 MUDr. P. Lebeda 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:10:29 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-05-19 15:10:45 Bod: 2. Diskuse – dotazy a připomínky občanů města
play 2014-05-19 15:10:45 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-05-19 15:11:22 Bod: 3. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 2559/23 v k. ú. Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 373, 374 v ulici Roháčova v Kolíně III.
play 2014-05-19 15:11:22 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:11:24 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-05-19 15:12:16 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-05-19 15:13:16 Bod: 4. Návrh na směnu nově vzniklých pozemků dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 5795-1005/2014 parc. č. 1995/77 a parc. č. 1995/78 v katastrálním území a obci Kolín ve vlastnictví města Kolína za pozemek parc. č. 1995/79 v katastrálním území a obci Kolín s doplatkem ve prospěch města Kolína.
play 2014-05-19 15:13:16 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:13:17 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-05-19 15:14:14 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-05-19 15:14:45 Bod: 5. Návrh na výkup pozemku parc. č. 2567/136 a 2567/122 v kat. území Kolín do vlastnictví města Kolína.
play 2014-05-19 15:14:46 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-05-19 15:15:23 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-05-19 15:16:57 Bod: 6. Návrh na prodej pozemku parc. č. 324/65 v k. ú. Zibohlavy z vlastnictví města Kolín.
play 2014-05-19 15:16:57 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:16:57 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-05-19 15:18:02 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-05-19 15:19:07 Bod: 7. Návrh na bezúplatný převod části pozemku parc. č. 850/7 v kat. území Kolín z vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu.
play 2014-05-19 15:19:07 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:19:08 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-05-19 15:19:43 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-05-19 15:20:16 Bod: 8. Návrh na schválení II. rozpočtového opatření rozpočtu města Kolína na rok 2014.
play 2014-05-19 15:20:16 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:20:18 Ing. Villner 1 Předložení
play 2014-05-19 15:21:50 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:21:56 Ing. V. Kmoch 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:22:36 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:22:45 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:23:12 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
play 2014-05-19 15:23:31 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:23:45 Ing. J. Michalčík 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:24:03 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:24:21 Vedoucí odboru 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:24:54 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:26:19 Vedoucí odboru 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:26:34 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:26:49 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:26:50 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:27:11 Vedoucí odboru 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:27:23 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:28:18 Mgr. T. Růžička 2 Diskuse
play 2014-05-19 15:28:47 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:29:06 Mgr. T. Růžička 2 Diskuse
play 2014-05-19 15:29:45 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:30:01 Mgr. T. Růžička 3 Diskuse
play 2014-05-19 15:30:35 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:30:37 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:30:49 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:31:13 Ing. J.Pospíšil 0 Předložení
play 2014-05-19 15:31:48 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:32:20 ředitel Městské policie 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:32:38 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:33:35 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:33:50 Ing. J. Michalčík 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:34:11 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-05-19 15:35:01 Bod: 9. Návrh pověřit vedení města k předání podnětů orgánům činným v trestním řízení.
play 2014-05-19 15:35:01 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:36:25 Ing. M. Škorpík 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:37:44 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:39:13 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:39:18 Ing. M. Škorpík 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:39:57 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:40:04 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:41:44 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:41:48 P. Král 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:42:40 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:42:47 Mgr. T. Růžička 2 Diskuse
play 2014-05-19 15:43:05 Ing. M. Škorpík 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:43:17 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:44:51 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:45:15 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:45:31 J. Truska 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:45:59 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:47:04 MUDr. Chudomel 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:47:29 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:48:28 MUDr. Chudomel 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:48:47 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:49:03 P. Král 2 Diskuse
play 2014-05-19 15:49:56 Mgr. T. Růžička 3 Diskuse
play 2014-05-19 15:50:08 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:51:33 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:52:02 P. Král 2 Diskuse
play 2014-05-19 15:52:06 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-05-19 15:53:12 Bod: 10. Návrh personální změny ve finančním výboru zřízeném při Zastupitelstvu města Kolína.
play 2014-05-19 15:53:12 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:53:24 Ing. V. Kmoch 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:54:44 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:54:46 MUDr. J.Rakušan 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:55:09 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-05-19 15:56:23 Bod: 11. Návrh na delegování zástupce města Kolína na jednání valné hromady společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, s.r.o.
play 2014-05-19 15:56:23 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-05-19 15:57:41 Bod: 12. Diskuse – dotazy a připomínky členů ZM
play 2014-05-19 15:57:41 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 15:57:58 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:58:30 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:58:35 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-05-19 15:59:31 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 15:59:40 Ing. J. Michalčík 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:00:26 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:00:43 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 16:00:46 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:01:04 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 16:01:23 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:01:41 Ing. J.Pospíšil 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:02:01 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 16:02:07 I. Fuchsová 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:03:54 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 16:04:05 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:05:37 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 16:06:09 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:07:02 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 16:07:37 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:07:45 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 16:07:50 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:08:15 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 16:11:02 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:13:38 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-05-19 16:13:39 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-05-19 16:13:57 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-05-19 16:20:53 Bod: 13. Zpráva návrhové komise
play 2014-05-19 16:20:53 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-05-19 16:20:56 JUDr. B. Jančák 0 Diskuse
play 2014-05-19 16:21:31 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-05-19 16:21:36 Bod: 14. Závěr zasedání
play 2014-05-19 16:21:36 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení