Zvukový záznam zastupitelstva | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvukový záznam zastupitelstva

ze dne 22.9.2014, Vybrat datum

+ play 2014-09-22 15:00:57 Bod: Zahájení
+ play 2014-09-22 15:02:19 Bod: 1. Zahájení
play 2014-09-22 15:02:19 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:03:02 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:03:38 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:04:59 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:05:10 MUDr. J.Rakušan 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:05:20 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:06:24 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:07:04 Bod: 2. Diskuse – dotazy a připomínky občanů města
play 2014-09-22 15:07:04 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-09-22 15:07:23 Bod: 3. Návrh na schválení smlouvy o provozu vodovodů pro veřejnou potřebu ve městě Kolín, jeho okolí a v přilehlých obcích
play 2014-09-22 15:07:23 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:10:11 Zástupce společnosti 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:13:14 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:13:28 Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M. 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:14:20 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:16:00 Zástupce společnosti 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:16:10 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:16:19 MUDr. P. Lebeda 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:17:14 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:17:52 Zástupce firmy 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:18:19 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:18:21 P. Král 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:19:38 JUDr. Janoušek 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:20:02 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:20:07 Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M. 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:21:21 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:21:24 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:21:46 Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M. 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:22:38 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:22:47 Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M. 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:23:08 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:23:19 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:25:00 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:25:11 Zástupce společnosti 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:26:05 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:26:40 Zástupce společnosti 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:27:46 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:27:50 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:28:09 Zástupce společnosti 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:28:28 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:28:34 Zástupce společnosti 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:28:40 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:28:51 Zástupce společnosti 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:29:16 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:29:27 Zástupce společnosti 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:29:45 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:29:55 Zástupce společnosti 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:29:59 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:30:17 Zástupce společnosti 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:30:25 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:30:30 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:30:57 Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M. 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:31:22 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:31:26 JUDr. Janoušek 2 Diskuse
play 2014-09-22 15:31:51 Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M. 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:33:16 JUDr. K. Molnár 2 Diskuse
play 2014-09-22 15:33:31 Zástupce společnosti 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:33:40 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:34:20 Bod: 4. Návrh na schválení zapojení města Kolína do projektu „Města – brány k poznání“ a schválení spoluúčasti města
play 2014-09-22 15:34:20 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:34:35 Ing. Malá 1 Předložení
play 2014-09-22 15:35:48 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:36:50 Bod: 5. Návrh na schválení Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2014 – 2019
play 2014-09-22 15:36:50 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:36:56 Vedoucí odboru 1 Předložení
play 2014-09-22 15:38:45 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:38:57 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:39:28 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:39:34 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:40:00 Mgr. Ivan Černovský 1 Předložení
play 2014-09-22 15:41:02 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:41:18 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:41:31 Mgr. Ivan Černovský 1 Předložení
play 2014-09-22 15:42:01 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:42:37 Bod: 6. Návrh na pojmenování ulice v Kolíně – Sendražicích
play 2014-09-22 15:42:37 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:42:44 Mgr. P. Kesner 1 Předložení
play 2014-09-22 15:43:30 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:43:52 Bod: 7. Návrh na schválení prodeje bytové jednotky č. 4 v domě v ulici Březinova, č. p. 974, Kolín II, včetně podílů na společných částech budovy č. p. 973, 974 a částech pozemků parc. č. st. 5870 a 5871 formou veřejné dražby
play 2014-09-22 15:43:52 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:44:00 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
play 2014-09-22 15:44:45 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:45:13 Bod: 8. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 2999/1 v k.ú. Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
play 2014-09-22 15:45:13 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:45:20 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 15:46:06 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:46:13 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:46:25 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:46:32 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:46:59 Bod: 9. Návrh na prodej částí pozemků parc. č. st. 1283 a parc. č. 3029/6 v k.ú. Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
play 2014-09-22 15:46:59 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:47:01 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 15:47:30 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:47:56 Bod: 10. Návrh na prodej částí pozemků parc. č. 3029/2, 3029/6 a 2812/2 v k.ú. Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
play 2014-09-22 15:47:56 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:47:58 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 15:48:33 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:49:01 Bod: 11. Návrh na odkup části pozemku parc. č. 3029/1 v k.ú. Kolín z vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, do vlastnictví města Kolína
play 2014-09-22 15:49:01 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:49:02 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 15:49:35 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:50:03 Bod: 12. Návrh na prodej pozemku parc. č. 3048 v k.ú. Štítary u Kolína z vlastnictví města Kolína
play 2014-09-22 15:50:03 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:50:05 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 15:51:00 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:51:39 Bod: 13. Návrh na bezúplatný převod pozemku parc. č. 510/264 v k.ú. území Sendražice u Kolína z vlastnictví České republiky, ve Správě Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, do vlastnictví města Kolína
play 2014-09-22 15:51:39 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:51:41 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 15:51:58 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:52:25 Bod: 14. Návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 84/1, 3422/8, 3422/12, 3422/13, 3422/19 v k.ú. a obci Kolín z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kolína
play 2014-09-22 15:52:25 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:52:26 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 15:53:12 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:53:52 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 15:54:25 Bod: 15. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Kolína č.278/2013 ze zasedání konaného dne 24.06.2013, kterým byl schválen prodej části pozemku parc. č. st. 4044 z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti Collarca, o.p.s.
play 2014-09-22 15:54:25 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 15:54:27 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 15:54:44 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:56:49 P. Král 1 Diskuse
play 2014-09-22 15:58:23 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 15:58:26 MUDr. P. Lebeda 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:01:20 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:03:38 JUDr. Janoušek 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:04:24 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:06:09 JUDr. Janoušek 2 Diskuse
play 2014-09-22 16:06:36 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 16:07:37 Bod: 16. Návrh na prodej částí stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých bytových jednotek v rozsahu odpovídajícímu podílům jednotlivých bytových jednotek na společných částech bytových domů
play 2014-09-22 16:07:37 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 16:07:42 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 16:08:03 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 16:08:34 Bod: 17. Návrh na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2650, 2652/1 a 4007 do vlastnictví města Kolína z vlastnictví České republiky, kdy příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ministerstvo obrany ČR, zastoupené Agenturou pro nakládání s nepotřebným majetkem
play 2014-09-22 16:08:34 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 16:08:38 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 16:09:19 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 16:09:47 Bod: 18. Návrh na schválení aktualizace programu regenerace městské památkové rezervace Kolín
play 2014-09-22 16:09:47 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 16:09:48 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 16:11:04 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:11:11 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:11:19 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:11:35 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:11:48 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:11:56 P. Král 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:12:07 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 16:12:45 Bod: 19. Návrh na prodej pozemku parc. č. 4071 v k.ú. území Kolín z vlastnictví města Kolína
play 2014-09-22 16:12:45 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 16:12:47 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 16:13:51 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 16:14:20 Bod: 20. Návrh na prodej nově vzniklých pozemků parc. č. st. 8129, 8130 a 8131, všechny v k.ú. Kolín z vlastnictví města Kolína do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.
play 2014-09-22 16:14:20 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 16:14:23 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-09-22 16:14:42 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 16:26:28 Bod: 21. Návrh na schválení Dodatku č. 4 k úvěrové smlouvě ze dne 29.09.2004
play 2014-09-22 16:26:28 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 16:26:42 Ing. Villner 1 Předložení
play 2014-09-22 16:27:53 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:28:06 Ing. J.Pospíšil 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:30:42 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 16:33:24 Bod: 22. Návrh na schválení IV. RO rozpočtu na rok 2014
play 2014-09-22 16:33:24 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 16:33:28 Ing. Villner 1 Předložení
play 2014-09-22 16:34:39 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:34:56 JUDr. Janoušek 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:35:36 Mgr. T. Růžička 0 Předložení
play 2014-09-22 16:36:13 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
play 2014-09-22 16:36:47 JUDr. Janoušek 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:37:12 Ing. J. Michalčík 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:37:46 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:38:28 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:38:33 Ing. J. Michalčík 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:39:17 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:40:00 Ing. J.Pospíšil 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:40:22 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:40:55 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:40:59 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:41:29 Ing. J. Michalčík 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:41:37 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:41:51 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:42:14 Ing. J.Pospíšil 2 Diskuse
play 2014-09-22 16:42:30 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:42:41 Ing. J. Michalčík 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:43:29 Mgr. T. Růžička 2 Diskuse
play 2014-09-22 16:44:01 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:44:23 Ing. J.Pospíšil 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:44:26 Ing. Villner 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:44:34 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:45:00 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:45:15 Ing. Villner 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:45:25 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:45:48 Ing. Villner 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:45:59 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:46:27 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:46:43 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:46:52 Ing. Villner 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:47:52 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:48:06 Ing. J.Pospíšil 3 Diskuse
play 2014-09-22 16:48:45 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:49:03 Ing. J.Pospíšil 4 Diskuse
play 2014-09-22 16:49:18 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:49:24 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:49:59 Vedoucí odboru 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:50:19 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:50:34 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:51:28 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:51:51 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:52:40 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:53:00 Ing. Villner 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:53:31 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:53:41 Ing. V. Kmoch 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:54:22 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:54:31 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:55:09 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:55:13 Vedoucí odboru 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:56:01 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:56:09 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:56:41 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:57:02 Vedoucí odboru 1 Diskuse
play 2014-09-22 16:57:47 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:57:54 Mgr. T. Růžička 3 Diskuse
play 2014-09-22 16:58:14 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 16:58:17 L. Nymburský 2 Diskuse
play 2014-09-22 16:58:31 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 16:59:48 Bod: 23. Návrh na zrušení usnesení č.336/2013, č.337/2013 a 338/2013 v souvislosti s doporučením Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV
play 2014-09-22 16:59:48 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 17:00:00 JUDr. B. Jančák 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:01:51 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:02:02 P. Král 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:04:25 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:04:31 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:05:46 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:05:56 JUDr. Janoušek 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:06:10 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:06:26 JUDr. Janoušek 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:06:40 Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M. 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:08:24 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:08:34 JUDr. Janoušek 2 Diskuse
play 2014-09-22 17:08:41 Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M. 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:09:43 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:09:52 MUDr. Matějková 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:10:11 Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M. 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:11:41 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:11:45 MUDr. Matějková 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:12:04 Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M. 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:12:44 JUDr. Janoušek 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:13:05 Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M. 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:14:19 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 17:14:58 Bod: 24. Diskuse – dotazy a připomínky členů ZM
play 2014-09-22 17:14:58 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 17:15:21 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:15:33 MUDr. P. Lebeda 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:16:50 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:16:54 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:17:29 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:18:04 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:18:35 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:18:38 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:18:51 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:19:36 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:19:51 Ing. J.Pospíšil 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:20:08 Vedoucí odboru 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:20:33 Ing. J.Pospíšil 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:20:45 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:20:48 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:21:32 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:22:03 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:22:19 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-09-22 17:22:33 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 17:23:03 Bod: 25. Zpráva návrhové komise
play 2014-09-22 17:23:03 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-09-22 17:23:09 JUDr. B. Jančák 0 Diskuse
play 2014-09-22 17:23:41 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-09-22 17:23:51 Bod: 26. Závěr zasedání
play 2014-09-22 17:23:51 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení