Zvukový záznam zastupitelstva | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvukový záznam zastupitelstva

ze dne 23.6.2014, Vybrat datum

+ play 2014-06-23 15:02:37 Bod: Zahájení
+ play 2014-06-23 15:04:05 Bod: 1. Zahájení
play 2014-06-23 15:04:05 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:04:54 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:05:26 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:06:22 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:07:12 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:07:53 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:08:40 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:11:36 JUDr. Janoušek 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:12:30 Ing. Villner 1 Předložení
play 2014-06-23 15:12:49 JUDr. Janoušek 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:13:21 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 15:14:10 Bod: 2. Diskuse – dotazy a připomínky občanů města
play 2014-06-23 15:14:10 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-06-23 15:15:02 Bod: 3. Návrh na schválení Dodatku č. 4 ke zřizovací listině MŠ zřizované městem Kolín.
play 2014-06-23 15:15:03 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:15:21 Mgr. P. Kesner 1 Předložení
play 2014-06-23 15:16:16 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:16:47 Mgr. P. Kesner 1 Předložení
play 2014-06-23 15:16:59 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 15:17:53 Bod: 4. Návrh na schválení prodeje bytové jednotky č. 2 v domě č. p. 234 v ul. Na Petříně, Kolín II, se spoluvlastnickým podílem 6740/41160 na společných částech budovy č. p. 234 a spoluvlastnickým podílem 6740/41160 k pozemku parc. č. st. 1777 a zahradě č. 2611/9 – formou dražby.
play 2014-06-23 15:17:54 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:18:01 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
play 2014-06-23 15:18:23 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:18:31 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:18:47 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 15:19:17 Bod: 5. Návrh na schválení prodeje bytové jednotky č. 3 v domě č. p. 103 v ul. Sokolská, Kolín II, včetně podílů na stavebních pozemcích pod budovou – formou opakované dražby.
play 2014-06-23 15:19:17 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:19:18 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
play 2014-06-23 15:19:41 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 15:20:11 Bod: 6. Návrh na schválení prodeje bytové jednotky č. 5 v domě č. p. 1199 v ul. Mlýnská, Kolín V, včetně podílů na stavebních pozemcích pod budovou – formou opakované dražby.
play 2014-06-23 15:20:11 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:20:13 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
play 2014-06-23 15:20:27 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 15:21:03 Bod: 7. IZ – Rozšíření a optimalizace ČOV Kolín.
play 2014-06-23 15:21:03 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:21:35 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 15:24:27 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:24:37 Ing. Krásný 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:25:51 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:26:50 MUDr. J.Rakušan 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:27:19 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:27:23 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:27:53 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:29:19 Ing. Krásný 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:31:16 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:31:20 MUDr. Chudomel 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:31:39 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:32:47 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:32:52 MUDr. Chudomel 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:33:15 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:33:24 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:33:27 J. Truska 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:33:50 Ing. Krásný 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:35:10 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:35:16 Mgr. V. Zeman 2 Diskuse
play 2014-06-23 15:35:50 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:36:06 Ing. Krásný 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:37:02 MUDr. Chudomel 2 Diskuse
play 2014-06-23 15:37:42 Ing. Krásný 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:38:07 P. Král 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:38:34 Ing. Krásný 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:38:56 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 15:39:29 Bod: 8. Návrh na zřízení příspěvkové organizace města CEROP Kolín za účelem provozování podnikatelského inkubátoru v Kolíně a schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace města CEROP Kolín.
play 2014-06-23 15:39:29 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:39:31 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 15:40:01 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:40:19 Ing. J.Pospíšil 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:40:39 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:40:46 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:41:06 Ing. J.Pospíšil 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:41:35 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:42:17 Ing. J.Pospíšil 2 Diskuse
play 2014-06-23 15:42:35 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:42:39 JUDr. Janoušek 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:43:09 Ing. J.Pospíšil 3 Diskuse
play 2014-06-23 15:43:32 JUDr. Janoušek 2 Diskuse
play 2014-06-23 15:44:09 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:45:28 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:45:51 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:46:34 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 15:47:05 Bod: 9. Návrh na výkup pozemku parc. č. 3029/20 v k. ú. Kolín z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., do vlastnictví města Kolína v souvislosti s plánovanou modernizací autobusového nádraží.
play 2014-06-23 15:47:05 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:47:09 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 15:48:12 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:50:24 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:50:40 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:50:45 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:51:10 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:51:38 JUDr. Janoušek 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:52:08 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 15:52:41 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:53:30 MUDr. Chudomel 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:53:47 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:55:23 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:55:40 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 15:56:12 Bod: 10. Návrh na odkoupení pozemků parc. č. 2515/143, 2567/146, st. 4095/6 a st. 4097/5 do vlastnictví města Kolína.
play 2014-06-23 15:56:12 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:56:14 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 15:57:04 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 15:58:17 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:58:33 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 15:58:48 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 15:59:45 Bod: 11. Návrh na směnu pozemku parc. č. 1807/2 ve vlastnictví města Kolína za pozemek parc. č. 2647/26 ve vlastnictví společnosti ELMTREE a.s.
play 2014-06-23 15:59:45 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 15:59:48 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 16:00:33 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:00:41 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:01:22 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:01:49 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 16:03:02 Bod: 12. Návrh na schválení koncesního projektu ke koncesnímu řízení, Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Kolín a schválení doporučené varianty zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Kolín formou koncesního řízení v podobě klasického oddílného modelu provozování.
play 2014-06-23 16:03:02 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 16:03:12 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 16:06:38 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:08:23 Ing. Janda 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:08:50 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:09:01 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:09:25 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:09:51 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:10:04 Ing. Janda 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:10:21 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:10:45 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:11:05 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 16:11:16 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:11:48 Ing. Janda 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:11:59 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:12:28 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 16:12:40 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:12:41 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:13:01 Ing. Janda 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:14:02 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:14:38 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:16:26 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:16:42 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:18:05 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:18:34 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:18:53 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:20:05 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:20:59 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:21:59 Mgr. V. Zeman 2 Diskuse
play 2014-06-23 16:22:22 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:22:41 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:23:56 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 16:24:37 Bod: 13. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Kolína č. 76 ze dne 20.11.1995, kterým byly schváleny podmínky prodeje stavebních pozemků z vlastnictví města Kolína pod obytnými domy jiných vlastníků, a schválení usnesení Zastupitelstvem města Kolína o podmínkách prodeje stavebních pozemků z vlastnictví města Kolína pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých bytových jednotek.
play 2014-06-23 16:24:37 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 16:24:39 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 16:26:32 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:30:58 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:31:44 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:31:52 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:32:16 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:34:43 P. Král 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:35:05 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:36:01 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 16:36:53 Bod: 14. Návrh na prodej částí stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na společných částech bytových domů.
play 2014-06-23 16:36:53 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 16:36:54 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 16:37:14 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 16:38:13 Bod: 15. Návrh na neuplatňování předkupního práva k bytovým jednotkám situovaným na pozemcích ve vlastnictví města Kolína při prodeji těchto bytových jednotek třetím osobám ve smyslu § 3054 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., pokud toto právo skutečně vzniklo.
play 2014-06-23 16:38:13 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 16:38:27 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 16:40:12 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:40:22 J. Truska 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:40:36 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 16:41:07 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:42:30 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:43:09 Ing. J. Michalčík 1 Předložení
play 2014-06-23 16:43:54 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 16:44:42 Bod: 17. Návrh na schválení uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 6.366.449,04 Kč a schválení vyčlenění peněžní částky ve výši 1.123.491,00 Kč odpovídající spolufinancování projektu „Cyklostezka Kolín – Veltrubská II. etapa“ registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/80.01827.
play 2014-06-23 16:44:42 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 16:44:49 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 16:46:11 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 16:46:48 Bod: 18. Návrh na schválení uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 8.839.669,74 Kč a na schválení vyčlenění peněžní částky ve výši 1.559.941,73 Kč odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce vodárenské věže pro cestovní ruch“ registrační číslo CZ.1.15/2.2.00/79.01828.
play 2014-06-23 16:46:48 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 16:46:52 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2014-06-23 16:47:22 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:48:54 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:49:08 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 16:49:28 MUDr. J.Rakušan 1 Diskuse
play 2014-06-23 16:49:47 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 17:04:41 Bod: 19. Návrh na schválení hospodaření města Kolína v roce 2013 a schválení Závěrečného účtu města Kolína za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2013.
play 2014-06-23 17:04:41 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 17:04:49 Ing. Villner 1 Předložení
play 2014-06-23 17:08:19 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:08:27 Ing. V. Kmoch 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:10:14 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 17:11:03 Bod: 20. Návrh na schválení účetní závěrky města Kolína k 31.12.2013.
play 2014-06-23 17:11:03 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 17:11:07 Ing. Villner 1 Předložení
play 2014-06-23 17:11:32 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:11:44 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:12:05 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:12:16 Ing. Villner 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:13:03 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:13:18 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:13:38 Ing. Villner 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:13:49 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 17:14:19 Bod: 21. Návrh na schválení III. rozpočtového opatření rozpočtu města Kolína na rok 2014.
play 2014-06-23 17:14:19 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 17:14:23 Ing. Villner 1 Předložení
play 2014-06-23 17:15:03 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:15:13 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:15:25 Ing. Villner 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:15:29 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:15:45 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 17:16:21 Bod: 22. Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2014, kterou se mění Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
play 2014-06-23 17:16:22 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 17:17:14 I. Fuchsová 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:18:56 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:19:10 ředitel Městské policie 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:19:56 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:20:04 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:21:35 I. Fuchsová 2 Diskuse
play 2014-06-23 17:22:22 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:24:56 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:27:15 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:27:20 I. Fuchsová 3 Diskuse
play 2014-06-23 17:28:05 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:28:21 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:28:26 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:28:49 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:28:58 Mgr. T. Růžička 2 Diskuse
play 2014-06-23 17:29:06 I. Fuchsová 4 Diskuse
play 2014-06-23 17:29:53 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:30:08 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:30:23 Mgr. T. Růžička 2 Diskuse
play 2014-06-23 17:31:10 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:31:13 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:31:56 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:32:16 I. Fuchsová 4 Diskuse
play 2014-06-23 17:33:08 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:33:10 P. Král 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:33:22 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:33:28 Ing. J.Pospíšil 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:33:33 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:33:38 J. Truska 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:34:22 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:34:28 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:34:35 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:35:40 JUDr. Janoušek 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:36:04 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:36:56 Mgr. V. Zeman 2 Diskuse
play 2014-06-23 17:37:22 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:37:23 JUDr. Janoušek 2 Diskuse
play 2014-06-23 17:37:35 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:38:59 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 17:39:31 Bod: 23. Návrh na stanovení počtu členů zastupitelstva města na další volební období.
play 2014-06-23 17:39:31 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 17:40:18 MUDr. J.Rakušan 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:40:34 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 17:41:02 Bod: 24. Návrh na změnu stanov, rozpuštění rezervního fondu, na uzavření smluv o výkonu funkce členů orgánů, schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 jako součást výroční zprávy společnosti, schválení obchodního a finančního plánu na rok 2014, schválení kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a schválení účetní závěrky a schválení návrhu na vypořádání výsledků hospodaření společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s.
play 2014-06-23 17:41:02 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 17:41:15 Ing. V. Kmoch 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:46:22 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:47:13 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:47:24 Ing. V. Kmoch 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:47:56 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 17:49:32 Bod: 25. Návrh na zmocnění starosty města Kolína.
play 2014-06-23 17:49:32 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2014-06-23 17:50:25 Bod: 26. Návrh na pověření vedení města k předání podnětů orgánům činným v trestním řízení za vymáhání pohledávek za nájemné v městských bytech v období do roku 2010.
play 2014-06-23 17:50:25 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 17:50:41 Ing. M. Škorpík 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:51:11 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 17:51:58 Bod: 27. Diskuse – dotazy a připomínky členů ZM
play 2014-06-23 17:51:58 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 17:52:11 MUDr. J.Rakušan 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:55:19 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:55:24 L. Nymburský 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:56:07 Mgr. T. Růžička 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:56:08 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:56:10 Mgr. T. Růžička 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:56:13 MUDr. J.Rakušan 1 Diskuse
play 2014-06-23 17:56:28 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 17:56:33 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-06-23 18:03:34 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 18:03:56 Ing. J.Pospíšil 1 Diskuse
play 2014-06-23 18:06:00 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 18:06:48 MUDr. J. Balík 1 Diskuse
play 2014-06-23 18:16:29 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 18:17:25 Mgr. V. Zeman 1 Diskuse
play 2014-06-23 18:20:21 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 18:20:55 MUDr. J. Balík 1 Diskuse
play 2014-06-23 18:21:30 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 18:21:37 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2014-06-23 18:22:04 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 18:22:09 Ing. J.Pospíšil 2 Diskuse
play 2014-06-23 18:22:22 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 18:22:28 P. Král 1 Diskuse
play 2014-06-23 18:22:55 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 18:24:19 Bod: 28. Zpráva návrhové komise
play 2014-06-23 18:24:19 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení
play 2014-06-23 18:24:21 JUDr. B. Jančák 0 Diskuse
play 2014-06-23 18:25:02 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2014-06-23 18:25:09 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2014-06-23 18:25:18 JUDr. B. Jančák 0 Diskuse
play 2014-06-23 18:25:26 Mgr. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2014-06-23 18:25:34 Bod: 29. Závěr zasedání
play 2014-06-23 18:25:34 Mgr. V. Rakušan 0 Předložení