Zvukový záznam zastupitelstva | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvukový záznam zastupitelstva

ze dne 25.5.2015, Vybrat datum

+ play 2015-05-25 15:01:03 Bod: Zahájení
+ play 2015-05-25 15:02:32 Bod: 1. Zahájení
play 2015-05-25 15:02:32 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:03:24 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:04:01 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:05:48 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-05-25 15:07:42 Bod: 2. Diskuse – dotazy a připomínky občanů města
play 2015-05-25 15:07:42 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-05-25 15:08:16 Bod: 3. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o školských obvodech základních škol ve městě Kolín.
play 2015-05-25 15:08:16 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:08:35 Mgr. P. Kesner 1 Předložení
play 2015-05-25 15:09:24 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-05-25 15:10:07 Bod: 4. Návrh na schválení prodeje pozemku parc. č. st. 114 o výměře 205 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 113 s příslušenstvím v Žiželicích nad Cidlinou – formou dobrovolné opakované dražby.
play 2015-05-25 15:10:07 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:10:36 pí. Krásná 1 Předložení
play 2015-05-25 15:11:13 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:13:00 Bod: 5. Návrh na odkoupení 8/9 pozemků parc. č. 2509, 2515/19, 2515/50 a 2515/156, vše v kat. území a obci Kolín, ulici Benešova, Kolín II, do vlastnictví města Kolína.
play 2015-05-25 15:13:00 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:13:10 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-05-25 15:14:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 15:17:00 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-05-25 15:17:11 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:17:59 Bod: 6. Návrh na prodej stavebního pozemku parc. č. st. 4032 v kat. území a obci Kolín pod bytovým domem č. p. 707 vlastníkům jednotlivých podílů na tomto objektu podle velikosti těchto podílů.
play 2015-05-25 15:17:59 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:18:01 Ing. Tichý 1 Předložení
+ play 2015-05-25 15:18:17 Bod: 5. Návrh na odkoupení 8/9 pozemků parc. č. 2509, 2515/19, 2515/50 a 2515/156, vše v kat. území a obci Kolín, ulici Benešova, Kolín II, do vlastnictví města Kolína.
play 2015-05-25 15:18:17 Ing. Tichý 1 Předložení
+ play 2015-05-25 15:18:40 Bod: 6. Návrh na prodej stavebního pozemku parc. č. st. 4032 v kat. území a obci Kolín pod bytovým domem č. p. 707 vlastníkům jednotlivých podílů na tomto objektu podle velikosti těchto podílů.
play 2015-05-25 15:18:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:18:41 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-05-25 15:19:30 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:20:02 Bod: 7. Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na společných částech bytových domů.
play 2015-05-25 15:20:03 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:20:19 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-05-25 15:20:37 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:21:17 Bod: 8. Návrh na odprodej části pozemku parc. č. 142/1 v kat. území Kolín pod stávající trafostanicí z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
play 2015-05-25 15:21:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:21:25 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-05-25 15:21:49 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:22:20 Bod: 9. Návrh na odprodej části pozemku z parc. č. 637/43 v kat. území Ovčáry u Kolína pod stávající trafostanicí z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
play 2015-05-25 15:22:20 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:22:25 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-05-25 15:22:41 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 15:22:50 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-05-25 15:23:09 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-05-25 15:23:34 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:25:18 Bod: 10. Návrh na odprodej části pozemku z parc. č. 1067/18 v kat. území Ovčáry u Kolína pod stávající trafostanicí z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
play 2015-05-25 15:25:18 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:25:20 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-05-25 15:25:33 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:26:28 Bod: 11. Návrh na výkup pozemku parc. č. 2910/6 v kat. území Kolín do vlastnictví města Kolína.
play 2015-05-25 15:26:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:26:29 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-05-25 15:27:05 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:28:28 Bod: 12. Návrh na výkup pozemku parc. č. 2963/5 a části pozemku parc. č. 2963/6 v kat. území Kolín z vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Třešňovka Kolín do vlastnictví města Kolína.
play 2015-05-25 15:28:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:28:44 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-05-25 15:29:37 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 15:30:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:31:30 Bod: 13. Návrh na bezúplatný převod pozemků podél komunikací z vlastnictví Středočeského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, do vlastnictví města Kolína.
play 2015-05-25 15:31:30 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:31:32 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-05-25 15:32:18 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 15:32:27 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2015-05-25 15:33:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 15:34:38 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:35:17 Bod: 14. Návrh na bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2947 a části pozemku parc. č. 2974/2 v kat. území Štítary u Kolína z vlastnictví Středočeského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, do vlastnictví města Kolína.
play 2015-05-25 15:35:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:35:19 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-05-25 15:35:57 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:37:18 Bod: 15. Návrh na bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 3037/48 a části pozemku parc. č. 3037/55 v kat. území Štítary u Kolína z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví města Kolína.
play 2015-05-25 15:37:18 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:37:21 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-05-25 15:37:47 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:38:38 Bod: 16. Návrh na schválení II. rozpočtového opatření rozpočtu města Kolína na rok 2015.
play 2015-05-25 15:38:38 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:39:02 Ing. Villner 1 Předložení
play 2015-05-25 15:40:16 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 15:40:32 Ing. V. Kmoch 1 Diskuse
play 2015-05-25 15:41:31 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:42:27 Bod: 17. Návrh na zvolení přísedící pro Okresní soud v Kolíně.
play 2015-05-25 15:42:27 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:43:54 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-05-25 15:44:28 Bod: 18. Návrh na schválení odměn neuvolněným členům ZM za výkon funkce.
play 2015-05-25 15:44:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:44:50 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2015-05-25 15:46:08 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 15:47:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:48:04 Bod: 19. Návrh na podepisování dokumentů.
play 2015-05-25 15:48:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:48:17 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2015-05-25 15:49:42 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 15:51:33 Bod: 20. Návrh na vydání Jednacího řádu Zastupitelstva města Kolína.
play 2015-05-25 15:51:33 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 15:52:00 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2015-05-25 15:55:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 15:59:04 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-05-25 16:00:53 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:03:35 P. Král 1 Diskuse
play 2015-05-25 16:04:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:04:31 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2015-05-25 16:04:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:04:54 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-05-25 16:05:16 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:06:32 právní zástupce MÚ 1 Diskuse
play 2015-05-25 16:08:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:11:20 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2015-05-25 16:11:27 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 16:12:04 Bod: 21. Návrh na delegování zástupce města Kolína na jednání valné hromady Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s.
play 2015-05-25 16:12:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-05-25 16:13:27 Bod: 22. Diskuse – dotazy a připomínky členů ZM
play 2015-05-25 16:13:27 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 16:14:00 JUDr. K. Molnár 1 Diskuse
play 2015-05-25 16:14:16 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:14:23 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2015-05-25 16:14:55 Ing. V. Kmoch 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:16:38 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:16:52 Mgr. M. Drahovzal 1 Diskuse
play 2015-05-25 16:17:31 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:20:00 Mgr. M. Kašpar 1 Předložení
play 2015-05-25 16:21:08 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:23:27 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2015-05-25 16:23:35 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:23:43 Mgr. T. Růžička 1 Předložení
play 2015-05-25 16:24:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-05-25 16:24:33 Bod: 23. Zpráva návrhové komise
play 2015-05-25 16:24:33 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-05-25 16:24:35 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2015-05-25 16:24:55 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse