Zvukový záznam zastupitelstva | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvukový záznam zastupitelstva

ze dne 30.3.2015, Vybrat datum

+ play 2015-03-30 15:01:23 Bod: Zahájení
+ play 2015-03-30 15:02:52 Bod: 1. Zahájení
play 2015-03-30 15:02:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:03:29 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:04:07 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:08:01 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-03-30 15:08:44 Bod: 2. Diskuse – dotazy a připomínky občanů města
play 2015-03-30 15:08:44 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:09:12 Občan (ka) města 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:16:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 15:20:17 Občan (ka) města 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:23:34 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:23:53 Bod: 3. Návrh na realizaci projektu "Regenerace panelového sídliště Kolín – II. etapa".
play 2015-03-30 15:23:54 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:24:06 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 15:24:54 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 15:28:49 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:29:30 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:30:16 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:31:03 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 15:32:14 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:32:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:33:04 Bod: 4. Návrh na výkup pozemků parc. č. 650/73, 650/94 a 658/1 v kat. území Kolín z vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické do vlastnictví města Kolína.
play 2015-03-30 15:33:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:33:06 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 15:33:53 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:34:23 Bod: 5. Návrh na výkup ideálních čtyř pětin pozemku parc. č. 2910/11 v kat. území Kolín z vlastnictví České republiky, právo hospodařit mají Silnice, státní podnik Plzeň – v likvidaci, do vlastnictví města Kolína.
play 2015-03-30 15:34:23 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:34:25 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 15:35:21 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 15:35:42 MUDr. P. Volšanský 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:35:55 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:36:05 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:36:32 Bod: 6. Návrh na výkup pozemku parc. č. 2963/5 a 2963/6 v kat. území Kolín z vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Třešňovka Kolín do vlastnictví města Kolína.
play 2015-03-30 15:36:32 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:36:33 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 15:37:06 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 15:37:12 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:37:52 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:38:03 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 15:38:06 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:38:17 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:38:35 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2015-03-30 15:38:47 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:38:57 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2015-03-30 15:39:13 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:39:37 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 15:40:34 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2015-03-30 15:40:49 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 15:41:56 MUDr. J. Rakušan 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:42:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:42:45 Bod: 7. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Kolín a ŘSD ČR a současně uzavřít mezi městem Kolín a ŘSD darovací smlouvu a převést bezúplatně na ŘSD ČR pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání silnice I/38H – průtah Kolín.
play 2015-03-30 15:42:45 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:42:46 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 15:44:54 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:46:40 Bod: 8. Návrh na odprodej pozemku parc. č. st. 3376 a nově vzniklých pozemků parc. č. st. 8110, 8111 a 8113, všechny v kat. území Kolín, z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
play 2015-03-30 15:46:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:46:41 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 15:47:06 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:47:32 Bod: 9. Návrh na odprodej části pozemku parc. č. 2314/13 v kat. území Štítary u Kolína pod stávající trafostanicí z vlastnictví města Kolína do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
play 2015-03-30 15:47:32 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:47:35 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 15:47:48 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:48:19 Bod: 10. Návrh na prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy vlastníkům jednotlivých bytových jednotek v rozsahu odpovídajícím podílům jednotlivých bytových jednotek na společných částech bytových domů.
play 2015-03-30 15:48:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:48:21 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 15:48:45 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:49:12 Bod: 11. Návrh na bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3776/47 v kat. území Kolín z vlastnictví ŘSD ČR do vlastnictví města Kolína.
play 2015-03-30 15:49:12 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:49:13 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 15:49:51 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:50:21 Bod: 12. Návrh na schválení OZV č. 3/2015 o doplnění a změně OZV č. 2/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
play 2015-03-30 15:50:21 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:50:23 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 15:51:15 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:51:45 Bod: 23. Návrh na využití státní finanční podpory v rámci Programu regenerace MPR a MPZ a poskytnutí závazného finančního podílu města na restaurování sochařské výzdoby domu čp. 91 na Karlově náměstí.
play 2015-03-30 15:51:45 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:51:47 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 15:52:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:53:37 Bod: 13. Návrh na schválení zřizovací listiny organizační složky města Kolína Městské jesle.
play 2015-03-30 15:53:37 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:53:44 Mgr. I. Černovský 1 Předložení
play 2015-03-30 15:54:24 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 15:54:37 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-03-30 15:55:22 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:56:01 Bod: 24. Návrh na aktualizaci zřizovací listiny Městských sociálních a zdravotních služeb, p.o.
play 2015-03-30 15:56:01 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:56:10 Mgr. I. Černovský 1 Předložení
play 2015-03-30 15:56:35 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 15:57:17 Bod: 14. Návrh o vytvoření dohod společného školského obvodu základní školy.
play 2015-03-30 15:57:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 15:57:24 Mgr. P. Kesner 1 Předložení
play 2015-03-30 15:58:07 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 15:58:29 Mgr. P. Kesner 1 Předložení
play 2015-03-30 15:59:35 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 16:00:06 Bod: 15. Návrh na sloučení příspěvkových organizací města Kolína poskytujících předškolní vzdělávání a výchovu dětí a schválení zřizovací listiny Mateřské školy POHÁDKA Kolín V., Chelčického 1299, zřizované městem Kolín.
play 2015-03-30 16:00:06 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 16:00:09 Mgr. P. Kesner 1 Předložení
play 2015-03-30 16:02:02 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:02:51 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 16:03:21 Bod: 17. Návrh na schválení I. rozpočtového opatření rozpočtu města Kolína na rok 2015.
play 2015-03-30 16:03:21 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 16:14:11 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 16:14:43 Ing. Villner 1 Předložení
play 2015-03-30 16:15:56 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:16:07 Ing. V. Kmoch 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:18:32 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:18:50 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:19:18 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:19:20 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:19:41 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:19:43 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:20:05 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:20:27 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 16:22:10 Bod: 18. Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice v Kolíně III.
play 2015-03-30 16:22:10 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 16:22:18 Ing. Malá 1 Předložení
play 2015-03-30 16:23:20 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 16:23:50 Bod: 19. Návrh na udělení Ceny města Kolína za rok 2014.
play 2015-03-30 16:23:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 16:23:53 Ing. Malá 1 Předložení
play 2015-03-30 16:24:47 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:28:51 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:29:51 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 16:31:55 Bod: 20. Návrh na zvolení přísedící pro Okresní soud v Kolíně.
play 2015-03-30 16:31:55 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 16:33:16 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-03-30 16:33:39 Bod: 21. Návrh na zvolení přísedících pro Okresní soud v Kolíně.
play 2015-03-30 16:33:39 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 16:34:22 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
+ play 2015-03-30 16:34:48 Bod: 22. Návrh na zveřejňování podkladů pro jednání Zastupitelstva města a dalších.
play 2015-03-30 16:34:48 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 16:38:40 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:39:21 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:39:26 PhDr. D. Soukupová 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:40:20 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:40:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 16:41:20 Bod: 25. Diskuse – dotazy a připomínky členů ZM
play 2015-03-30 16:41:20 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 16:41:36 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:42:00 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:49:02 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:50:24 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:50:33 Mgr. M. Kašpar 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:51:30 Ing. Tichý 1 Předložení
play 2015-03-30 16:52:07 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:52:15 Ing. V. Kmoch 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:53:18 V. Doležalová, M.A. 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:53:53 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:54:07 Ing. M. Škorpík 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:54:36 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:55:41 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:57:25 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:58:03 Vedoucí odboru 1 Diskuse
play 2015-03-30 16:58:29 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 16:58:46 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:00:26 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:01:09 Mgr. M. Kašpar 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:02:02 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:02:30 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:03:32 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:03:36 Mgr. M. Kašpar 2 Diskuse
play 2015-03-30 17:06:19 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:06:24 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:08:04 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:09:20 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:09:34 Ing. J. Hora 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:10:54 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:11:07 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:11:40 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:11:48 Ing. Tichý 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:12:12 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:12:20 MUDr. P. Volšanský 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:13:25 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:13:29 Mgr. T. Růžička 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:14:50 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:15:01 MUDr. P. Volšanský 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:15:17 Mgr. T. Růžička 2 Diskuse
play 2015-03-30 17:17:16 Mgr. P. Havlíková 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:17:42 Mgr. T. Růžička 3 Diskuse
play 2015-03-30 17:17:59 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:18:06 Mgr. M. Drahovzal 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:18:28 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:18:30 Mgr. T. Růžička 4 Diskuse
play 2015-03-30 17:19:05 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:19:20 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2015-03-30 17:19:29 Mgr. T. Růžička 5 Diskuse
play 2015-03-30 17:20:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:20:20 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2015-03-30 17:21:04 Mgr. T. Růžička 6 Diskuse
play 2015-03-30 17:22:31 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2015-03-30 17:22:44 Mgr. T. Růžička 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:25:43 Ing. M. Škorpík 2 Diskuse
play 2015-03-30 17:26:18 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:26:22 Mgr. T. Růžička 7 Diskuse
play 2015-03-30 17:27:12 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:27:19 Ing. J. Roth, Ph.D. 1 Diskuse
play 2015-03-30 17:27:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:31:02 Mgr. T. Růžička 8 Diskuse
play 2015-03-30 17:31:52 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 17:32:36 Bod: 26. Zpráva návrhové komise
play 2015-03-30 17:32:36 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení
play 2015-03-30 17:32:45 JUDr. K. Molnár 0 Diskuse
play 2015-03-30 17:33:17 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Diskuse
+ play 2015-03-30 17:33:22 Bod: 27. Závěr zasedání
play 2015-03-30 17:33:22 Mgr. Bc. V. Rakušan 0 Předložení