Finanční výbor | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Finanční výbor


Informace

Problematika výborů zastupitelstva obce je obecně upravena v § 117 a § 118 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Výbory jsou iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce, které plní především úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce a ze své činnosti odpovídají rovněž zastupitelstvu obce. Finanční a kontrolní výbory mají mezi výbory specifické postavení, neboť jsou zastupitelstvem zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které tyto výbory provádí i bez pověření zastupitelstva obce (srov. § 119 odst. 2 a 3 zákona o obcích, jež jsou vůči obecnému ustanovení § 118 odst. 1 téhož zákona ve vztahu speciality).

Finanční výbor má přímo ze zákona (dle § 119 odst. 2 písm. a/
zákona o obcích) oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce (srov.
§ 119 odst. 2 písm. b/ téhož zákona).

 


Akce

Fotky

RSS