Komunitní plán 2015–2019 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Komunitní plán 2015–2019

PDF E-mail Print

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 – 2019

 

Projekt „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 – 2019“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/97.00057 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 


 

Zpráva k zahájení realizace grantového projektu CZ.1.04/3.1.03/97.00057 s názvem „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015–2019“

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla městu Kolínu přidělena finanční podpora na shora uvedený grantový projekt ve výši 1 981 196,40 Kč. Dotace byla získána z grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách v oblasti podpory – Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Partner projektu

Partnerem projektu je Centrum pro komunitní práci střední Čechy. Partner je na základě svých zkušeností z oblasti zapojování veřejnosti, posilování partnerství na místní úrovni a metodické činnosti v oblasti plánování sociálních služeb zapojen do všech aktivit projektu.

Obsah projektu

Obsahem projektu je inovovat proces komunitního plánování sociálních služeb a zpracovat aktualizaci plánu. Ta bude zaměřena na nové jevy, které se od první verze plánu vyskytly, dále dojde k evaluaci dat jako podkladu pro aktualizaci plánu.
V rámci projektu budou fungovat pracovní skupiny, které budou řešit problematiku seniorů, osob se zdravotním postižením, rodin, dětí a mládeže a osob ohrožených sociálním vyloučením. Základem je spolupráce všech cílových skupin projektu, tj. uživatelů, zadavatelů, dotčených občanů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejné správy.

Klíčové aktivity směřující k realizaci cíle projektu

  • Zajištění koordinace a řízení projektu
  • Zpracování analytické části I.
  • Zpracování analytické části II. - analýzy vytipovaných cílových skupin
  • Podpora partnerství v rámci celého území
  • Realizace workshopů vedoucích ke zkvalitnění procesu
  • Zapojení uživatelů sociálních služeb
  • Zpracování tištěného katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
  • Zpracování dokumentu KPSS města Kolína

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území města Kolína a spádového území, a to formou aktualizace KPSS, s důrazem na vyhodnocení plnění a efektivity platného plánu a rozšíření metody na nové cílové skupiny.

Výstupem bude platný „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolín na období 2015–2019“.

Termín realizace projektu

Duben 2013 – listopad 2014

 

Kontakty

Bc. Tomáš Růžička

1.místostarosta města Kolína
sociální problematika města
tomas.ruzicka@mukolin.cz
tel. +420 321 748 212
MěÚ Kolín, Karlovo nám 78
280 12 Kolín I
Karlovo náměstí 45, 1. patro - číslo kanceláře 2.09

 

Mgr. et Mgr. Ivan Černovský

Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín
ivan.cernovsky@mukolin.cz
tel. +420 321 748 310
MěÚ Kolín, Karlovo nám 45
280 12 Kolín I
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Karlovo nám 45, budova B, 2. patro, č. dv. 218

 

Bc. Marcela Rusková

Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
marcela.ruskova@mukolin.cz
tel. +420 321 748 170, +420 724 137 597
MěÚ Kolín, Karlovo nám. 45
280 12 Kolín I
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Karlovo nám 45, budova B, 2. patro, č. dv. 215

 


Poslední úprava: 24.02.2014 15:29:46, Petra Kučerová

Přílohy

Informace o akci- setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vylo1.. (31 kB) Informace o akci- setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vylo2.. (2,1 MB) Informace o akci-setkání pracovní skupiny rodina, děti, mládež - 6.5.201... (2,9 MB) ANALÝZA POTŘEB ZAMĚŘENÁ NA PROBLÉM BEZDOMOVECTVÍ (798,3 kB) ANALÝZA POTŘEB DĚTÍ A MLÁDEŽE TRÁVÍCÍCH VOLNÝ ČAS NA ULICI (326,8 kB) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO SPÁDOVÉ ÚZEMÍ MĚSTA KOLÍNA (2,4 MB) SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ŽIJÍCÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ (968,1 kB) ANALÝZA RIZIKOVÝCH JEVŮ U RODIN S DĚTMI (443,1 kB) KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA NA OBDOBÍ 2015-2019 (1,4 MB) AKČNÍ PLÁN KPSS 2015-2016 (639,5 kB) Informace o akci- setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením (237,4 kB) informace o akci - setkání pracovní skupiny- osoby se zdravotním postižením (235,6 kB) Informace o akci-setkání pracovní skupiny senioři (700,5 kB) Informace o akci-setkání pracovní skupiny rodina, děti, mládež (213,9 kB) Informace o akci- setkání na téma bezdomovectví (262,6 kB) ANALÝZA_SOCIÁLNÍCH_SLUŽEB_KOLÍN (678,8 kB) SDA ORP KOLÍN (1,3 MB) STATUT ŘÍDÍCÍ SKUPINY KPSS (104,1 kB) JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ ŘÍDÍCÍ SKUPINY (83,2 kB) vyhodnoceni_KPSS_Kolin (292,3 kB) Akční_plán_KPSS_2014 (267,4 kB) informace o akci - setkání se zástupci pečovatelských služeb ke KPSS (323,4 kB) informace_o_akci-1_setkání_ke_KPSS (432,9 kB)