TJ Agro Kolín – SPV – sport pro všechny | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

TJ Agro Kolín – SPV – sport pro všechny


Informace

Sport pro všechny - Pohyb je život

Tímto názvem a logem je vyjádřena činnost odboru SPV při TJ Agro Kolín. Pohybovými aktivitami se účastníci cvičebních hodin a sportovních akcí odreagují od běžných starostí, udržují si dobrou kondici. Pohybové programy se liší podle věku (od dvou – tří let do sta), podle zájmu, podle pohlaví.

Odbor SPV pořádá ve spolupráci s Regionálním centrem SPV veřejně přístupné akce – atletický víceboj pro děti a mládež, také branný závod kolínskými Borky, volejbalový turnaj pro volně příchozí družstva, spolu s SKA a RC SPV atletický čtyřboj pro mateřské školy z celého Středočeského kraje.

 

Naše cvičitelky

Skupina Cvičitelky
Rodiče a děti E. Zajícová, I. Zatloukalová, L. Cibulková, J. Svobodová
Předškoláci a 1. - 2. tř. J. Pešoutová, J. Svobodová
Volejbal Z. Čechová, Z. Vondráková
Ženy a dorostenky Š. Korejtková, V. Skalická, N. Šedivá, I. Zatloukalová

 

Světová Gymnaestráda

Do roku 1990 nebylo v naší republice zveřejňováno, že ve světě každé 4 roky probíhá Světová Gymnaestráda (WG). Je to přehlídka pohybu podobná našim sokolským sletům a spartakiádám.

Na IX. WG v roce 1991 se již připravili za naši okresní Asociaci Sportu pro všechny ovčárečtí muži. Celá skupina tak v Amsterodamu reprezentovala ČSR společně s první výpravou za celou republiku pod heslem POHYB JE  ŽIVOT. V Berlíně roku 1995 byli tito muži opět, ale jejich výjezd po nácviku pohybové skladby doplnila jediná žena z naší TJ, Šárka Korejtková. Vyjmenujme si i další setkání na WG, kde už byly vždy i ženy z Agra Kolín ve větším počtu. Nácvik pohybových skladeb zabírá čas, stejně jako secvičné cvičenců z celé republiky. A reprezentační  úbory, cvičební úbory, jízdné a samotný pobyt v cizině zase stojí peníze.

Cvičenky z Agra byly v roce 1999 reprezentovat ČR v Göteborgu (Švédsko), v roku 2003 v Lisabonu (Portugalsko), roku 2007 v rakouském Dornbirnu a v roce 2011 v Lausanne (Švýcarsko).

Nyní mají ještě čerstvé vzpomínky na vystoupení české delegace v červenci 2015, kdy pořadatelem XV. Světové Gymnaestrády byly Helsinky. Hlavní město Finska přivítalo 25 000 cvičenců z 55 zemí z pěti kontinentů, všeho věku, od dětí po seniory. Desítky skladeb hromadných i pódiových, s náčiním i bez, na nářadí, při národních večerech, při vzájemném předávání zkušeností na seminářích naplnilo celý týden pobytu.

A naše ženy již myslí na roce 2019. Přijďte si zacvičit a třeba se rozhodnete rozšířit jejich řady.


Kontakty


Akce

RSS

Cvičení pro děti ve šk. roce 2015/16

01.11.2015 23:31

Vážení rodiče. V úterý, středu a čtvrtek v 16 hodin čekají na Vaše děti zkušené a proškolené cvičitelky v tělocvičně BIOS u 3. ZŠ v Lipanské ulici. Tělocvična je dobře vybavená, ...

Výše příspěvků pro školní rok 2015/16

10.09.2015 23:55

Zveřejňujeme výši příspěvků pro školní rok 2015/16 pro všechny naše aktivity. Jak roční, čí pololetní platby, tak i jednorázové příspěvky na cvičební hodiny.

Rozvrh cvičení pro školní rok 2015/16

10.09.2015 23:53

Sport pro všechny pro Vás opět tento rok připravil možnosti cvičení pro všechny věkové kategorie. Rozvrh hodin je uveden v příloze dole pod článkem.

Výše příspěvků pro rok 2013

10.01.2013 23:56

Zveřejňujeme výši příspěvků pro rok 2013 pro všechny naše aktivity. Jak roční, čí pololetní platby, tak i jednorázové příspěvky na cvičební hodiny.

Rozvrh cvičení pro rok 2013

10.01.2013 22:37

Sport pro všechny pro Vás opět tento rok připravil možnosti cvičení pro všechny věkové kategorie. Rozvrh hodin je uveden v příloze dole pod článkem.

Veřejné závody mládeže v přírodě - Lesní stezkou

16.04.2012 15:11

V neděli 15. dubna se v kolínských Borkách uskutečnil orientační závod pro děti. I přes nepřízeň počasí byla letos účast rekordní.

< 1 2 >