Záměr města Kolína pronajmout část pozemku parc. č. st. 3985/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Záměr města Kolína pronajmout část pozemku parc. č. st. 3985/1 o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Kolín

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 16.05.2018
Datum sejmutí: 01.06.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.