Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Územní energetická koncepce Středočeského kraje (2017 - 2041)" | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Územní energetická koncepce Středočeského kraje (2017 - 2041)"

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 18.05.2018
Datum sejmutí: 07.06.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.