VODOS Kolín - Doplnění zveřejnění ze dne 27.4.2018 Porovnání všech položek ceny pro vodné za kalendářní rok 2017 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

VODOS Kolín - Doplnění zveřejnění ze dne 27.4.2018 Porovnání všech položek ceny pro vodné za kalendářní rok 2017

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 18.05.2018
Datum sejmutí: 19.06.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.