ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 205/1 v kat. území Sendražice u Kolína | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 205/1 v kat. území Sendražice u Kolína

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 08.06.2018
Datum sejmutí: 25.06.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.