Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – „Rekonstrukce kanalizační stoky AIa v ul. Písečná Kolín“ na poz. parc. č. 2830 a 338/18 k.ú.Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou – „Rekonstrukce kanalizační stoky AIa v ul. Písečná Kolín“ na poz. parc. č. 2830 a 338/18 k.ú.Kolín

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 13.06.2018
Datum sejmutí: 29.06.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.