Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích III/3344, III/33411, III/33414, III/33416 z důvodu uzavírky silnice III/33411 – oprava komunikace přes obec Zalešany | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení na silnicích III/3344, III/33411, III/33414, III/33416 z důvodu uzavírky silnice III/33411 – oprava komunikace přes obec Zalešany

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 14.06.2018
Datum sejmutí: 29.06.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.