Vyrozumění o podaném odvolání ul. Prokopa Velikého, Kolín III na pozemku st.p.č. 1135, p.č. 2556 a p.č. 2919/2, k.ú. Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vyrozumění o podaném odvolání ul. Prokopa Velikého, Kolín III na pozemku st.p.č. 1135, p.č. 2556 a p.č. 2919/2, k.ú. Kolín

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 10.07.2018
Datum sejmutí: 26.07.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.