Schválení záměru stavby – změna stavby před jejím dokončením (společné povolení – VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) – na stavbu: „Splašková kanalizace Polepy“ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Schválení záměru stavby – změna stavby před jejím dokončením (společné povolení – VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) – na stavbu: „Splašková kanalizace Polepy“

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 09.08.2018
Datum sejmutí: 27.08.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.