Oznámení o zahájení řízení ke schválení návrhu vnějšího havarijního plánu areálu společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín o prevenci závažných havárií | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o zahájení řízení ke schválení návrhu vnějšího havarijního plánu areálu společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín o prevenci závažných havárií

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 11.09.2018
Datum sejmutí: 10.10.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.