Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou o povolení změny stavby před jejím dokončením „Klášterní Skalice – ČOV a kanalizace“ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou o povolení změny stavby před jejím dokončením „Klášterní Skalice – ČOV a kanalizace“

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 12.09.2018
Datum sejmutí: 01.10.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.