Zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - stavební úpravy uličního prostoru ulice Kolínské (silnice č. III/3275) v k.ú. Starý Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - stavební úpravy uličního prostoru ulice Kolínské (silnice č. III/3275) v k.ú. Starý Kolín

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 13.09.2018
Datum sejmutí: 01.10.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.