NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území toku Nebovidský potok v úseku ř.km 0 – 5,5 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území toku Nebovidský potok v úseku ř.km 0 – 5,5

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 13.09.2018
Datum sejmutí: 01.10.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.