Zahájení společného (územního a stavebního) vodoprávního řízení - „Vrtaná studna na ppč. 300/1 v k. ú. Býchory a vrtaná studna ppč. 300/2 v k. ú. Býchory“ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zahájení společného (územního a stavebního) vodoprávního řízení - „Vrtaná studna na ppč. 300/1 v k. ú. Býchory a vrtaná studna ppč. 300/2 v k. ú. Býchory“

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 02.11.2018
Datum sejmutí: 19.11.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.