Zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou na stavbu „Rekonstrukce chodníku podél silnice III/32914, Ratenice“ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou na stavbu „Rekonstrukce chodníku podél silnice III/32914, Ratenice“

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 08.11.2018
Datum sejmutí: 26.11.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.