Oznámení o zveřejnění rozpočtů příspěvkových organizací města Kolína na rok 2019 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení o zveřejnění rozpočtů příspěvkových organizací města Kolína na rok 2019

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 09.11.2018
Datum sejmutí: 27.11.2018

Oznamujeme, že dne 9. 11. 2018 byly na webových stránkách města Kolína zveřejněny návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Kolína na rok 2019 včetně návrhů Střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2020 – 2021. Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 bude schvalovat Rada města na svém zasedání dne 26. 11. 2018.

http://www.mukolin.cz/cz/x/077585-x.html

Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.