Informace k rejstříku obchodu a živnosti | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Informace k rejstříku obchodu a živnosti

Vzhledem k častým dotazům podnikatelů, kteří bezprostředně po získání živnostenského oprávnění a výpisu z živnostenského rejstříku obdrželi dopis od společnosti Informatik – Česká republika, spol. s r.o. spolu se složenkou na částku 1.677 Kč (resp. 2.277,- Kč u právnických osob), sdělujeme následující:
12.04.2012 15:59
(Aktualizováno: 21.11.2012 15:59)
Počet zhlédnutí: 16813
PDF E-mail Print
  • jedná se o obchodní nabídku výše uvedené soukromé společnosti na zápis údajů týkající se podnikatele do rejstříku obchodu a živnosti, který je spravován touto společností; tento rejstřík není oficiální; jedná se o databázi obsahující jen údaje o podnikatelích (kteří se dobrovolně rozhodli tuto nabídku využít), které jsou již obsaženy v registru živnostenského podnikání nebo v obchodním rejstříku;
  • každý podnikatel, kterému je vydáno živnostenské oprávnění, je automaticky a bezplatně zapsán do registru živnostenského podnikání, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; údaje z veřejné části živnostenského rejstříku jsou volně přístupné na internetové adrese www.rzp.cz
  • jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti/žádost    o koncesi je částka 1.000 Kč (příp. 500 Kč při dalším ohlášení/žádosti) splatná při ohlášení živnosti/žádosti o koncesi;
  • výzva k zaplacení poplatku za zápis do rejstříku obchodu a živnosti ve výši 1.677 Kč (2.277,- Kč) zasílaná výše uvedenou společností nesouvisí s vydáním průkazu živnostenského oprávnění a nevyplývá ze zákona; v žádném případě není povinností podnikatele zaplatit tuto částku ani být v této soukromé databázi zapsán.

Pokud budete mít při obdržení podobného dopisu jakékoli pochybnosti, obraťte se na kteréhokoli pracovníka Obecního živnostenského úřadu Kolín.
 

MěÚ Kolín
Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad