OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva I | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva I

01.04.2020 09:42
(Aktualizováno: 1.4.2020 09:42)
Počet zhlédnutí: 2010
PDF E-mail Print

Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

Datum vyhlášení: 31. 3. 2020

 

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00

 

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59

Podací formulář naleznete ZDE.

Alokace na výzvu: 100 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšena.

 

Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice.

 

Kdo může žádat: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 

  • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
  • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
  • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

 

Výše dotace: 424 Kč/den

 

Postup pro podání žádostí:

  • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
  • Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu

   Ministerstvo průmyslu a obchodu

   Na Františku 32

   110 15 Praha 1

   obálka musí být označena „fpmpo20“.

    

    • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
    • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
    • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu viz výše

 

V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL).

MěÚ Kolín
Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad