Informace k rejstříku živností a firem | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Informace k rejstříku živností a firem

Městský úřad Kolín, obecní živnostenský úřad informuje o další osobě, která nabízí zápis do rejstříku živností a firem. Jedná se o fyzickou osobu: Martin Plaček, s místem podnikání: Skryjova 1606/8, 614 00 Brno – Husovice, IČ 88747808, která zasílá podnikatelům bezprostředně po získání jejich živnostenského oprávnění dopis s návrhem textu k zápisu do tohoto rejstříku a s poplatkem za zápis ve výši 1 497 Kč.
15.10.2012 07:57
(Aktualizováno: 14.11.2016 07:57)
Počet zhlédnutí: 10454
PDF E-mail Print
  • jedná se opět o obchodní nabídku výše uvedené soukromé osoby na zápis údajů týkající se podnikatele do rejstříku živností a firem, který je spravován touto osobou; tento rejstřík není oficiální;
  • každý podnikatel, kterému je vydáno živnostenské oprávnění, je automaticky a bezplatně zapsán do registru živnostenského podnikání, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; údaje z veřejné části živnostenského rejstříku jsou volně přístupné na internetové adrese www.rzp.cz
  • jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti/žádost o koncesi je částka 1 000 Kč (příp. 500 Kč při dalším ohlášení/žádosti) splatná při ohlášení živnosti/žádosti o koncesi;
  • poplatek za zápis do rejstříku živností a firem ve výši 1 497 Kč nesouvisí s vydáním průkazu živnostenského oprávnění a nevyplývá ze zákona; v žádném případě není povinností podnikatele zaplatit tuto částku ani být v této soukromé databázi zapsán.

Pokud budete mít při obdržení podobného dopisu jakékoli pochybnosti, obraťte se na kteréhokoli pracovníka Obecního živnostenského úřadu Kolín.
 

MěÚ Kolín
Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad