mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

PDF E-mail Print

On-line rezervace pro příjem žádosti o úkon na odd. řidičských průkazů a evidenci vozidel

(neplatí pro registr historických a sportovních vozidel, schvalování staveb a přestaveb, registraci vozidel dovezených ze zemí EU a schvalování technické způsobilosti vozidel dovezených mimo země EU, které jsou prováděny v jiných prostorách – 1. patro, č. dv. 2.16)

 

Druh služby:

Evidence vozidel – evidenční úkony

Řidičské průkazy a doklady související (např. karta řidiče apod.) – příjem žádostí a výdej dokladů

ON-LINE rezervace

Informace o vyhotovených řidičských průkazech

 

Pro rychlejší a pohodlnější odbavování klientů byl nainstalován vyvolávací a rezervační systém umožňující odbavení dvěma způsoby:

1. ODBAVENÍ S ELEKTRONICKOU REZERVACÍ TERMÍNU SCHŮZKY

Upozornění: 1 rezervace = 1 úkon, máte-li k vyřízení více úkonů, rezervujte si dle toho příslušný počet termínů. Provedení více úkonů na jednu rezervaci může být pracovnicí na přepážce odmítnuto z časových důvodů.

Jak se objednat:

Návod na sjednání schůzky:

  1. zvolit druh služby
  2. zvolit kalendář
  3. zvolit den a čas schůzky
  4. po obdržení informace o rezervaci a jejím potvrzení si zapamatujte Váš PIN kód, který v den rezervace zadáte do vyvolávacího systému a obdržíte objednací číslo.
  5. ukončit rezervaci.

Rezervace termínu schůzky:

Pro objednávání je vždy vyhrazena pouze určitá kapacita pořadových čísel. Termíny s podporou internetového objednávání jsou otevírány denně, automaticky v časovém horizontu maximálně třiceti kalendářních dnů dopředu. Další nový den s podporou internetového objednání se otevře automaticky vždy se změnou data (přibližně v 0.00 hod.)

Po vyplnění registračních údajů obdržíte na Váš e-mail informace o objednání a po potvrzení objednání PIN kód objednání, který si prosím zapamatujte. Po příchodu na úřad, v den rezervace, Vám bude po zadání PIN (ve tvaru např. 1234#) obdržíte pořadové číslo, pod kterým budete vyvolán k příslušné přepážce na světelné desce čekárny.

V případě problémů s objednáním formou elektronické rezervace kontaktujte odpovědného pracovníka příslušného oddělení.

Prosíme klienty, aby zbytečně neblokovali vyhrazené termíny a v případě, že se ve stanoveném termínu nemůžete dostavit k vyřízení své žádosti, proveďte zrušení rezervace a to prostřednictvím příslušného odkazu v e-mailu „informace o objednání“, Odkaz pro zrušení registrace.

Čísla rezervovaná přes internet nejsou vidět ve frontách, neboť mají čas vyvolání již stanoven rezervací.

Odbavení klienta:

Klient je po obdržení pořadového čísla (postup viz výše) vyvolán ve sjednaný čas na příslušnou přepážku. Upozorňujeme, že v případě objednání přes internetovou rezervaci, může dojít k mírnému zdržení odbavení z důvodu prodloužení obsluhy předchozího klienta.

Jak zrušit rezervaci:

Na e-mail zadaný v rezervačním formuláři obdržíte potvrzující zprávu o rezervaci, jejíž součástí je i odkaz na zrušení rezervace. V případě, že budete chtít schůzku zrušit, použijte tento odkaz. Následně obdržíte potvrzení o zrušení rezervace.

 

2. ODBAVENÍ BEZ REZERVACE TERMÍNU SCHŮZKY

Pro rychlejší a pohodlnější odbavování klientů, kteří nevyužijí internetového objednání, je v provozu vyvolávací systém pro denní pořadí. Klient sám volí požadovanou službu na tiskárně lístků vyvolávacího systému umístěného v hale budovy Odboru dopravy, Na Valech 72, Kolín II. Obdrží lístek s udáním čísla odbavení. Podle čísla bude volán k příslušné přepážce. Systém přiděluje lístky až do vyčerpání denní kapacity pracoviště.

Upozornění: 1 lístek = 1 úkon, máte-li k vyřízení více úkonů, rezervujte si dle toho příslušný počet termínů. Provedení více úkonů na jednu rezervaci může být pracovnicí na přepážce odmítnuto z časových důvodů. Máte-li tedy k vyřízení více žádostí, vytiskněte si příslušný počet lístků.

Klient přichází bez předchozí rezervace termínu a jeho odbavení je závislé na počtu čekajících klientů nebo klient přichází s internetovou rezervací termínu, který je odbaven v čase sjednané schůzky.

Fronta

Tuto službu jsme pro vás zavedli jako možnost úspory času. Pokud například ráno obdržíte již vysoké pořadové číslo, nemusíte trávit celý čas čekáním na úřadě, ale v pohodlí odkudkoliv přes internet můžete sledovat stav fronty a přijít až v ten pravý okamžik. Kliknutím na nápis Aktuální fronta níže se dostanete na náhled aktuálně odbavovaných čísel v jednotlivých kategoriích. Upozornění: V aktuální frontě se nezobrazují čísla rezervovaná přes internet, neboť mají čas volání již stanoven rezervací.

Aktuální fronta


Poslední úprava: 03.04.2020 11:57:31, Petra Kučerová