Zah.spoj. Úz a SŘ - Polabský mošt, s.r.o., IČ 24804495, Újezd - k.ú.Chocenice u Břežan I, novostavba výrobní a skladovací haly a provozního objektu včetně vnitřních instalací, ČOV, zpevněných ploch a oplocení | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zah.spoj. Úz a SŘ - Polabský mošt, s.r.o., IČ 24804495, Újezd - k.ú.Chocenice u Břežan I, novostavba výrobní a skladovací haly a provozního objektu včetně vnitřních instalací, ČOV, zpevněných ploch a oplocení

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 23.05.2012
Datum sejmutí: 08.06.2012
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.