Zámek | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zámek


Information

Zámek

Na místě zámku stávala ve 13. století část městského opevnění s Klášterskou bránou. V její blízkosti se nacházel klášter dominikánů s kostelem P. Marie, který roku 1421 zničili husité. V letech 1437-1448 zde husitský hejtman a kněz Bedřich ze Strážnice nechal vybudovat pozdně gotický hrádek, zvaný „Lapis refugii“ („Kámen útočiště“), který se stal střediskem jeho zástavního panství. Na konci 15. století se stal majetkem české královské komory a byl přestavěn a rozšířen v goticko-renesančním slohu. V letech 1556-1591 bylo panství v zástavním držení pánů ze Žerotína, kteří hrad přestavěli na renesanční zámek. Za vlády císařovny Marie Terezie byla roku 1778 většina kolínského panství rozparcelována, zámek byl v roce 1826 prodán Václavu Veithovi. Za jeho působení došlo ke klasicistní přestavbě, část budov byla v letech 1843-1844 zbořena při stavbě železniční trati. Necitlivé úpravy pokračovaly i za dalších majitelů – Františka Horského z Horskýsfeldu a jeho dědiců (1862-1897), kdy byl zámek přizpůsoben provozu pivovaru. Roku 1898 areál koupila akciová společnost Zámecký pivovar a došlo k dalším přestavbám pro průmyslové účely.

V současnosti probíhá postupná rekonstrukce a dostavba této památky, PROHLÍDKA INTERIÉRU NENÍ MOŽNÁ.


Contacts


Events

Images

Attachments

RSS