mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

PDF E-mail Print

 

Kryty civilní ochrany

Ukrytím se rozumí využití úkrytů CO (civilní ochrany) a jiných vhodných prostorů, které se společně se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných úkrytech využitím ochranných vlastností staveb.

Improvizované úkryty (dále jen IÚ) jsou upravené podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách. Improvizovaný úkryt je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Pro všeobecnou informaci z hlediska ochrany obyvatelstva a pro svépomocné budování improvizovaných úkrytů za krizových situací slouží příručka „Sebeochrana obyvatelstva“ vydaná ministerstvem vnitra GŘ HZS ČR v roce 2001.

Improvizovaného ukrytí se využívá v MÍROVÉ DOBĚ při velkých havárií s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace. V případě vzniku této mimořádné události slouží k ukrytí uzavřená místnost v budově s možností poslechu televizního nebo rozhlasového vysílání.

V případě úniku:

  • nebezpečných látek - místnost by se měla nacházet nejlépe ve vyšších patrech a na odvrácené straně od místa nehody. (Většina nebezpečných látek je těžší než vzduch a proto se drží při zemi. Nebezpečné chemické látky lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé a tedy v terénu málo stálé. Není proto příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými okny ve vyšších patrech).

  • radioaktivních látek a ionizujícího záření - místnost by se měla nacházet nejlépe ve středové, suterénní nebo sklepní části domu s minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů.

Další nezbytná opatření ke snížení průniku nebezpečné látky do místnosti:

  • vypnout, uhasit a utěsnit veškerou ventilaci v bytě - klimatizace, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky,
  • utěsnit sebemenší otvory - klíčové dírky, otvory pro poštu apod.,
  • okna zavřít a dobře utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek, tmely,
  • záclony i závěsy namočit do vody nebo do roztoků pro improvizovanou ochranu.

 

Stálé úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě STAVU OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU. Tyto úkryty nelze využít při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru z důvodu jejich nerovnoměrného rozmístění a doby potřebné k jejich zprovoznění. Stálé úkryty dělíme na stálé tlakově neodolné úkryty a stálé tlakově odolné úkryty.

MĚSTSKÉ KRYTY

Město Kolín má ve své správě 4 stálé tlakově odolné úkryty civilní ochrany. Tyto úkryty nelze využít při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru především s ohledem na dobu potřebnou k jejich zprovoznění. Téměř všechny městské úkryty jsou mírově využívány, v jednom z nich má své učebny základní škola, v jiném je například vytvořen klub pro scházení mládeže. Seznam těchto krytů s fotodokumentací naleznete v příloze.

Přehled stálých tlakově odolných krytů na území Kolína

Poř. číslo

Evidenční číslo

Adresa umístění

Majitel krytu

Kapacita osob

1.

02040010

Havlíčkova 260

Elmech a.s. Kolín

450

2.

02040022

Ovčárecká  

Paramo a.s. Kolín

240

3.

02040024

Plynárenská

Obchodní tiskárny a.s. Kolín

520

4.

02040027

Polepská 639

FDC Praha

150

5.

02040028

Polepská

AŽD s.r.o. Kolín

100

6.

02040030

Pražská 880

Město Kolín

520

7.

02040040

Benešova 639

Město Kolín

124

8.

02040045

Zámecká 109

Město Kolín

200

9.

02040046

Zengrova 110

Frigera Kolín

280

10.

02040054

Masarykova 710

Město Kolín

600

11.

02040055

Vávrova 813

SBD Kolín

900

celkem

 

 

 

4084

 

Vstup do jednoho ze stálých tlakově odolných krytů

když se za vámi hermeticky zaklapnou ocelové dveře, připadáte si jako v ponorce

zde by obyvatelé trávili převážnou většinu svého času v úkrytu

detail jednotky čerpadla filtroventilace. V případě manuálního pohonu obrátíme kliku na hřídeli a točíme

vlevo WC, vzadu nouzový výlez, vpravo první ze sady nádrží na vodu

do tohoto zařízení se umísťují kolektivní filtry proti bojovým otravným látkám

 


Poslední úprava: 21.09.2016 11:59:07, Tomáš Pospěch

Attachments

Seznam stálých tlakově odolných krytů civilní ochrany v (542,1 kB)