Odbor školství, kultury a sportu - | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor školství, kultury a sportu -


Odbor zajišťuje, koordinuje, usměrňuje a kontroluje činnosti na úseku školství, a to jak v samostatné působnosti jako zřizovatel příspěvkových organizací, tak i v přenesené působnosti jako pověřená obec P III, spravuje rozpočtovou kapitolu školství.

V oblasti kultury, sportu a mládeže zajišťuje odbor činnost směrem k veřejnosti v záležitostech spadajících do samostatné působnosti obce. Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost komise tělovýchovy a sportu, komise školské a mládeže a komise kulturní.

Odbor plní úkoly zřizovatele Městské hudby Františka Kmocha, včetně kontroly jejího hospodaření.