OCHRANA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

OCHRANA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

Povinnosti stavebníků chránit archeologické nálezy Území s archeologickými nálezy je definováno jako území, na němž se vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem a archeologické nálezy movité povahy.
01.08.2014 10:50
(Aktualizováno: 1.12.2017 10:50)
Počet zhlédnutí: 3961
PDF E-mail Print

Povinnosti stavebníků chránit archeologické nálezy

STAVEBNÍCI (DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA - stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby,) jsou již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

V současné době je dle vyjádření Archeologického ústavu a oprávněných organizací nutné považovat celé území středních Čech za území s archeologickými nálezy.

Záchranný archeologický výzkum nehradí pouze stavebník, který je fyzickou osobou a záchranný archeologický výzkum nebyl vyvolán jeho podnikáním.

1. Oznámit záměr provádět stavební činnost (stavbu)

Formulář (Žádosti o stanovisko) k záměru provádět stavební či jinou činnost na území s archeologickými nálezy.

Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na: oznameni@arup.cas.cz

nebo poštou na kontaktní adresu:

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.
Referát archeologické památkové péče
Letenská 4
118 01 Praha 1

Adresa e-podatelny:

Datová schránka Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
ID schránky: fxcng6z
Typ schránky: Právnická osoba
IČ: 67985912

Weby: http://www.arup.cas.cz/?cat=682 a také  http://www.arup.cas.cz/?p=12665,

e-mail: oznameni@arup.cas.cz

2. Umožnit provést na dotčených pozemcích záchranný archeologický výzkum Archeologickému ústavu akademie věd České republiky nebo jiné oprávněné organizaci

Kontakty na organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů najdete na webu

Archeologického ústavu akademie věd ČR: http://www.arup.cas.cz/?cat=640

Ministerstva kultury ČR: https://www.mkcr.cz/seznam-organizaci-opravnenych-k-provadeni-archeologickych-vyzkumu-278.html


Oprávněné organizace, které provádí archeologické výzkumy 

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00  Praha:

Weby:  http://www.uappsc.cz/pro-stavebniky/minimum-pro-stavebniky/, http://www.uappsc.cz/pro-stavebniky/dulezite-dokumenty/,

e-mail: vyjadreni@uappsc.cz, oznameni@uappsc.cz

Arheolog pro okres Kolín:

Mgr. BENEŠ Zdeněk, 725 895 038, zdenek.benes@uappsc.cz

Regionální muzeum v Kolíně 

web - http://www.muzeumkolin.cz/sluzby/archeologicka-pamatkova-pece/)

Bc. Matěj Forst, Brandlova čp. 35, 280 02 Kolín I,

tel.: +420 321 723 841, mob.: +420 734 312 030,

e-mail: archeologie@muzeumkolin.cz


Podrobné informace o archeologii a ochraně nálezů lze nalézt na webu

Ministerstva kultury České republiky -

https://www.mkcr.cz/archeologie-239.html

Krajského úřadu Středočeského kraje -

http://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/archeologie-a-pamatkova-pece;jsessionid=CACA49B6830BC0FD27DE3D4E9D62A1D4.liferay_s1

 

MěÚ Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad

Přílohy

AVČR žádost_o_vyjádření_k_záměru (60 kB)