Informace o bezplatném informativním měření radonu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Informace o bezplatném informativním měření radonu

Radonová poradna je místo pro Vaše dotazy ke všemu, co Vás o radonové problematice zajímá. Bezplatně i anonymně Vám poradí pracovníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, případně další odborníci v dané oblasti. Můžete využít přímo připravený odkaz nebo napsat mail na uvedenou adresu radon@sujb.cz a zanechat kontakt, na který má být odpověď předána.
11.11.2014 16:18
(Aktualizováno: 12.11.2014 16:18)
Počet zhlédnutí: 4621
PDF E-mail Print
Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. RADON je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic (http://www.radonovyprogram.cz/radon/zdravotni-ucinky-radonu). Informativní měření úrovně objemové aktivity radonu ve stavbě pomocí stopových detektorů slouží pro vyhledávání staveb se zvýšeným rizikem přírodního ozáření. Zpravidla se umisťují 2 stopové detektory na 2 měsíce v topném období. Jedná se o pasivní detektory v plastových krabičkách, detektory nezáří, nepotřebují přívod el. energie, předávají se poštou nebo osobně Výsledky a související informace zasílá po vyhodnocení poštou Státní ústav radiační ochrany. O detektory a další informace je možné požádat: Státní úřad pro jadernou bezpečnost (www.sujb.cz), Regionální centrum Hradec Králové, Piletická 57, 500 03 Hradec Králové 3, Ing. Eva Pravdová, tel. 495 211 471, 498 652 707, mail eva.pravdova@sujb.cz Státní ústav radiační ochrany (www.suro.cz), Ing. Ivana Fojtíková, Bartoškova 14, 140 00 Praha 4, tel. 226 518 177, mail ivana.fojtikova@suro.cz Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, František Liška, tel. 257 280 322, liska@kr-s.cz Protiradonová prevence, informace pro stavebníky - http://www.radonovyprogram.cz A. Nová stavba. Radon je na úrovni přírodního pozadí trvalou složkou životního prostředí, kterou nelze regulovat. Při nesprávně navržených nebo provedených kontaktních konstrukcích může pronikat ve zvýšeném množství do vnitřního ovzduší staveb a způsobovat vnitřní ozáření plicní tkáně. B. Změna dokončené stavby. Ve stávající stavbě může vést zateplení nebo výměn oken za plastová, pokud není současně omezen přísun radonu, k nárůstu koncentrace radonu. Toto riziko je vysoké zejména ve stavbách se zvýšenou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší. Radon při koupi nemovitosti. Koncentrace radonu v ovzduší stavby měla být důležitá informace při rozhodování o koupi nemovitosti. Žádosti o státní příspěvek na protiradonová opatření přijímá Krajský úřad Středočeského kraje, František Liška, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel. 257 280 322, liska@kr-s.cz Ing. Stanislav Studnička, vedoucí odboru výstavby - stavební úřad
MěÚ Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad

Přílohy

informace_o_bezplatnem__mereni_radonu (63,5 kB) Protiradonová prevence u novostaveb (2,2 MB) bulletin_RADON_7_2009 (226,7 kB) bulletin_RADON_12_2011 (473,9 kB) bulletin_Radon_do škol nepatří2013 (1,0 MB) MĚŘENÍ RADONU (41,2 kB) OPATŘENÍ PROTI RADONU VE STÁVAJÍCÍCH BUDOVÁCH (1,3 MB) SURO_Proč měříme radon (733,9 kB)